SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyöntekijöiden määrä lievässä laskussa, tilastot tarkasteltavissa  

 

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut huhtikuussa 2011 lähetystyön tilastotiedot. Kristityt tekevät koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi. Lähetystyöntekijöiden määrä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta pääsyy laskuun on tilastointiin liittyvä seikka.

 

kuuluu monista kristillisistä tunnustuskunnista 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. Suomesta oli 31.12.2010 lähetettynä muihin maihin 742 (820) lähetystyöntekijää (vuoden 2009 luku suluissa). He sijoittuvat monille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. 

 

Maanosista eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan 322 (336), seuraavina Afrikka 186 (203), Eurooppa 163 (201), Latinalainen Amerikka 32 (40), Oseania 28 (31) ja Pohjois-Amerikka 11 (9). Näistä alueilla, joilla on vielä vähän kristittyjä eli 10/40 leveyspiirien välisellä alueella toimii 357 (376) lähetystyöntekijää.

 

Eniten lähetystyöntekijöitä 264 (335) lähettää helluntailainen Fida International. Seuraavina tulevat Suomen Lähetysseura 189 (191), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 74 (79), Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 41 (39), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 30 (29), Suomen Vapaakirkko 29 (29), Operaatio Mobilisaatio 19 (22), Missionuoret – Youth With A Mission Finland 19 (16), Wycliffe Raamatunkääntäjät 16 (17), Patmos Lähetyssäätiö 14 (14), Kansan Raamattuseura Säätiö 13 (13), Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 9 (9), Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 8 (8), Finlands Svenska Pingstmission 6 (6), Missionskyrkan i Finland 5 (7), Avainmedia 3 (3), Suomen Adventtikirkko2 (2) ja Suomen Helluntaiystävien Vapaaulkolähetys 1 (1).

 

Merkittävin syy lähetystyöntekijöiden määrän laskuun edellisvuodesta johtuu Fidan sisällä tapahtuneesta tilastollisesta muutoksesta. Eläkkeelle jääneet ja konsulttityötä osa-aikaisesti Suomesta käsin tekevät henkilöt on jätetty pois virallisista lähetystyöntelijätilastoista. Tilastoissa on myös huomioitu, että ne ovat yhtenevät seurakuntien omien lähetystyöntekijätilastojen kanssa. Osa lähetystyöntekijämäärän laskusta koostuu myös vuoden aikana kentältä palanneista lähetystyöntekijöistä.

 

Hieman lisäystä lähetystyöntekijöiden määrässä tapahtui seuraavien kohdalla: Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Missionuoret – Youth With A Mission Finland.

 

Kristittyjen määrä kasvaa eniten Afrikassa. Seuraavaksi eniten kasvua on Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Oseaniassa ja Pohjois-Amerikassa. Hitainta kasvu on Euroopassa. Tästä seuraa, että kasvun maanosien kristilliset kirkot ja lähetysjärjestöt lähettävät enenevässä määrin omia lähetystyöntekijöitä muualle maailmaan, myös Eurooppaan.  Suomesta maailmanlaajaan lähetystyöhön annettava kokonaispanos sisältää sekä lähetettävät henkilöt että merkittävän taloudellisen tuen; vasta ne yhdessä muodostavat kokonaisvolyymin. Vuoden 2009 tilaston mukaan ulkomaiseen toimintaan käytettiin yhteensä 77,5 milj. euroa.  Uusi tilasto tästä valmistuu syksyllä 2011.

 

Lähetyskäsky: esim.

 

Lisätietoja:

Markus Alajoki, Suomen lähetysneuvoston sihteeri 0504953635

Timo Vasko, Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja , 0503268457

 

Suomen lähetysneuvosto:
Lähteystyöntekijöiden määrä järjestöttäin ja maittain 31.12.2010.

  

Suomen lähetysneuvosto:
Lähetystyöntekijöiden kokonaismäärä järjestöittäin ja tehtäväaloittain 31.12.2010

 

Suomen lähetysneuvosto:
Lähetystyöntekijöiden kokonaismäärä maanosittain 31.12.2010

 

Suomen lähetysneuvosto:
10/40 ikkunan alueella toimivat lähetystyöntekijät 31.12.2010

 

Suomen lähetysneuvosto:
Määräaikaiset ja Suomeen ulkomaalaisten pariin lähetetyt 31.12.2010Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.