SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyöntekijöiden määrä vakiintunut 

 

Lähetystyöntekijöiden määrää kuvaavassa tilastossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 taloustilastot julkistetaan syksyllä.

 

Vuonna 2010 SLN:n jäsenyhteisöjen kautta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattiin 80,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 vastaava summa oli 77,5 miljoonaa euroa.

 

(SLN) on julkaissut .

 

Suomesta oli 31.12.2011 lähetettynä muihin maihin 745 (742) lähetystyöntekijää (tilanne 2010 suluissa). He sijoittuvat monille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät.

 

Eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan 331 (322), seuraavina Afrikka 180 (186), Eurooppa 159 (163), Latinalainen Amerikka 31 (32), Oseania 30 (28) ja Pohjois-Amerikka 14 (11). Näistä alueilla, joilla on vielä vähän kristittyjä eli 10/40 leveyspiirien välisellä alueella toimii 379 (357) lähetystyöntekijää.

 

Eniten lähetystyöntekijöitä 247 (264) lähettää helluntailainen Fida International. Seuraavina tulevat Suomen Lähetysseura 192 (189), Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys 76 (74), Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 39 (41), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 32 (30) ja Suomen Vapaakirkko 30 (29).

 

Koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä kristityt tekevät Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20). SLN:oon (per. 1919) kuuluvat käytännössä kaikki Suomesta lähetystyötä tekevät kirkot ja järjestöt.  SLN:n jäseninä on 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.

 

Tarkempia tietoja tilastoista ja muuta informaatiota:


Timo Reuhkala, puheenjohtaja

050 3688077

 

Marjukka Laiho, sihteeriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.