SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen lähetysneuvottelu 1998

 

Lokakuun 20.–22. päivänä 1998 kokoontui yli sata Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja lähetysjärjestöjen edustajaa Lohjan Vivamoon etsimään yhteistä lähetysnäkyä.Neuvottelun kantava teema oli Lähetyksen tulevaisuus. Siinä keskityttiin viiteen osioon, joista kustakin kuultiin alustus sekä kommenttipuheenvuoroja yhteisen keskustelun ja jatko-työskentelyn pohjaksi.

 

  1. Muutos, vauhti ja yllätyksellisyys
  2. Maalisuoran tuntumassa?
  3. Koko evankeliumi koko ihmiselle
  4. Suhteet kuntoon – lähetys ja Jumalan perhe
  5. Kosolti kokemuksia – monia mahdollisuuksia

Neuvottelun jälkeen järjestäjätahot julkaisivat Juha ja Ulla Auvisen toimittaman raporttikirjan Lähetyksen tulevaisuus. Julkaisu sisältää mainituista teemoista pidetyt alustukset sekä niitä kommentoivat puheenvuorot. Poikkeuksen tekee hongkongilaisen lähetysjohtajan David Wangin alustus, josta kirjasessa on vain runko raamattuviittauksineen. Lisäksi kirjanen sisältää Suomen lähetysneuvottelun johdanto- ja avauspuheenvuorot, neuvottelun päätteeksi laaditun Vivamon viestin sekä ohjelman ja tietoja ohjelmavastuussa olleista.

 

Tekstit julkaistiin alkuperäisillä kielillä. Metropoliitta Makarioksen ja kouluttaja Mannu Rongongin englanninkielisistä alustuksista on kirjaseen sisällytetty myös suomenkielinen lyhennelmä.

 

Pastori Wangin alustuksesta jäi kuulijoiden mieleen ajatus lähetystyötä tekevien kristittyjen “strategisesta kumppanuudesta”. Tällaisen dynaamisen kumppanuuden ja yhteisten näkyjen äärellä Suomen lähetysneuvotteluun osallistuneet eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen edustajat olivat. Visiot ovat kansissa myös laajempaa käyttöä varten.

 

A5-kokoinen, 138-sivuinen julkaisu on loppuunmyyty, mutta se on tässä luettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa (448 kt):

 


<P><I>Lähetyksen tulevaisuus</I></P>
<P><I>Missionens framtid</I></P>
<P><I>The Future of Mission</I></P>
<P><I>1998</I></P>

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.