SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen

Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kolmestakymmenestä eri kirkkokunnasta, yhteisöstä ja lähetysjärjestöstä. Neuvottelussa todettiin, että vuonna 1998 pidetyn ensimmäisen lähetysneuvottelun jälkeen suomalaisten lähetystoimijoiden yhteistyö on syventynyt ja laajentunut samalla, kun globaali toimintaympäristö on muuttunut.


 

Neuvottelupäivän keskusteluaiheiden pohjalta nousivat esille seuraavat keskeiset näköalat:

 

  • Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen.
  • Se perustuu Jeesuksen Kristuksen kirkolleen antamaan lähetystehtävään. Lähetystyö kuuluu kaikille kristityille ja sitä tulee tehdä yhdessä.
  • Yhteistyötä kirkkojen ja lähetyksen toimijoiden kesken on vahvistettava sekä kotimaassa että globaalisti.
  • Kaikkien kirkkojen tulee kunnioittaa ja tukea toisiaan yhteisessä tehtävässä.
  • Kristuksen ainutlaatuisuus tulee voida kertoa kaikille kansoille. Uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluvat lähetystyöhön. 
  • Lähetystehtävää toteutetaan evankeliumin julistamisen ja lähimmäisen palvelemisen kautta. Niissä noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta, joka perustuu Raamattuun.
  • Nykyinen muuttuva toimintaympäristö haastaa käyttämään kehittyviä viestintävälineitä tehokkaasti.
  • Lähetystyö edellyttää kumppanuutta ja vastavuoroisuutta kaikilta osapuolilta; lähetys toteutuu kaikkialta kaikkialle.
  • Kirkot ja lähetystyön toimijat lisäävät valmiuksia kohdata eri uskontoihin kuuluvia maahanmuuttajia.
  • Yhteinen tehtävämme on vielä kesken. Siksi Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon kasvu ja vahvistuminen ovat lähetystyön tavoite.

Lisätietoja: Matti Korpiaho (), Timo Vasko (), Heikki Huttunen (), Maikki Kuittinen ()


 

Kirkon tiedotuskeskus

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.