SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nguyen Toan Tri: PÄÄTÖSRUKOUS

Rakkaat veljet ja sisaret!

Kiittäkäämme Jumalaa tästä päivästä, tästä antoisasta kohtaamisesta, Suomen lähetysneuvottelusta! Herra, Sinä annoit meille tilaisuuden syventyä Sinun lähetyskäskyysi, joka koskee jokaista kristittyä kaikkina aikoina.

 

Herra, Sinä tahdot että kaikki ihmiset kuulevat Sinun sanaasi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi. Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua. Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin.

 

Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on aina johdattanut kirkkoa lähetyksen teille. ”Opeta kirkkoasi viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä ja anna sille rohkeutta elää evankeliumin mukaan.

 

Avaa silmämme näkemään ne, jotka kohtaamme tiellämme. Opeta meitä jakamaan heidän huolensa ja kärsimyksensä, heidän ilonsa ja toivonsa, ja kasvamaan yhdessä heidän kanssaan Kristuksen yhdeksi ruumiiksi.” (VI Euk. rukous) Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme.

 

Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta ”kansasi näkyisi tässä ristiriitaisuuksien haavoittamassa ihmiskunnassa ykseyden ja sovinnon profeetallisena merkkinä.” (VIII Euk. rukous)

 

Pyhän Paavalin juhlavuonna, jota Katolinen kirkko nyt viettää hänen syntymänsä 2000-vuotisjuhlan muistoksi, emme myöskään unohda pyytää tämän ”pakanoiden apostolin” esirukousta nykypäivän lähetystyön puolesta. Hänen, joka on nykykristityille edelleen tärkeänä lähetystyön esimerkkinä ja mallina. Tehköön pyhä Paavali meidät tietoisiksi lähetystyöstä eli siitä, että Vapahtaja on lähettänyt meidät tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen ja opettamaan heitä noudattamaan kaikkea, mitä hän on käskenyt meidän noudattaa, sillä olemme kaikki Kolmiyhteisen Jumalan lapsia.

 

Lausukaamme nyt yhdessä Herran rukous, niin kuin Vapahtajamme Jeesus Kristus on meitä opettanut:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. / Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. // Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.