SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuoret ja ekumenia

Nuorisojaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä nuorisoedustajista. Jaoston tehtävä on vahvistaa ekumeenisia yhteyksiä nuorten ja opiskelijoiden parissa. Jaoston yhteydessä toimii myös nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko).

 


Jaoston yhteydessä toimii nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko).

 

Nuorisojaostolla on SEN:ssa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan nuorisotoimikunnan perustamisesta vuonna 1938 alkoi pysyväisluonteisten jaostojen toiminta yleiskirkollisessa toimikunnassa (myöhemmin Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa) muodostua keskeiseksi. Nuorisotoimikunnan nimi muuttui vähitellen Nuorisojaostoksi ja tällä nimellä jaosto toimi vuoden 2016 loppuun asti. 


Sen rinnalla toimi aktiivisesti 1960-1970-luvuilla myös Työleirijaosto, joka järjesti ekumeenisia työleirejä Suomessa ja piti yhteyksiä työleiritoimintaan muualla Euroopassa.

 

 

muodostavat SEN:n jäsen- ja tarkkailijakirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen edustajat. 

 

Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma on ollut jo yli 30 vuoden ajan nuorisojaoston toiminnan lippulaiva. Koulutussihteerit Helsingissä ja Joensuussa käynnistävät joka syksy uuden neljän viikonvaihteen pituisen koulutuksen. 

 

Nuorisojaosto on  (EYCE) jäsen. Sunnuntaina 17.3.2019 vietettiin Ketko-kurssin päätöstilaisuutta Helsingissä. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman kurssitodistuksen saivat tänään yhdeksäntoista henkilöä, joi...
Tammikuisena torstai-iltana neljätoista entuudestaan toisilleen tuntematonta kurssilaista Tanskasta, Unkarista, Virosta ja Suomesta osallistui, jotkut heistä elämänsä ensimmäistä kertaa, ortodo...
Ecumenical Youth Council of Europen (EYCE) yleiskokous järjestettiin 14.-17.9.2017 Malagassa, Espanjassa. Kokous oli täynnä ohjelmaa, kuten pitääkin ja päivät olivat työntäyteisiä aamusta iltaan. Erit...
Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) järjesti kouluttautumisviikon 6.-13.8.2017 Palermossa, Italiassa. Aiheena oli kirkkojen rooli moderneissa yhteiskunnissa. Osallistujina oli nuoria aikuisia ky...
Saksan Wittenbergissä järjestetään tänä vuonna lukuisia tempauksia reformaation merkkivuoden kunniaksi. Yksi tapahtumista oli kesäkuun alussa järjestetty Reformation and Europe -viikko, jonka yhteydes...
Kevät tuo tullessaan uusia alkuja. SEN:n toimistossa juhlistettiin 26.4.2017 TM Suvi Korhosen uutta tointa Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerinä. Syytä juhlaan oli myös Suvin maisterintutkinnosta ja...
On aika kiitoksen ja riemun niin kuin kerran, kun valo loisti kukkuloilta Taaborin. Salvadorilaisen kansanmessun sanat ja sävelet kaikuivat kirkkaina Helsingin Kallioin kirkossa 22.4.2017 kun Suomen K...
Tänään sunnuntaina 19.3.2017 oli kevätjuhlapäivä ketkolaisille sekä Helsingissä että Joensuussa. Tällä erää on kuva-aineistoa ainoastaan Helsingin juhlasta, mutta vielä tulevat kuvat myös Joensuun pää...
Rosoinen, arkinen ja syvällinen lyhyt dokumenttielokuva neljän nuoren aikuisen uskosta. Pyhää arkea -dokumentti käsittelee uskoa ja arkea neljään eri kirkkokuntaan kuuluvan nuoren näkökulmas...
Ei ole aina helppoa hahmottaa, mikä on oma paikka maailmassa tai miten sydämellä olevaa tehtävää kohti kurottaudutaan. Erityisesti opiskelijan silmin voi tulevaisuus näyttää suuren suurelta ja vaativa...
Kohtaamiset, joiden toivottiin kantavat tulevaan työelämään asti, keskustelut ekumeenisessa ilmapiirissä, vierailut paikallisiin kirkkoihin, rukouselämä ja mahdollisuus oppia uutta ekumeenisista organ...
Teologisessa tiedekunnassa on yhteispohjoismainen Religious Roots of Europe -maisteriohjelma (RRE). Ohjelman opiskelijat saapuivat Suomeen opintomatkalle ja vierailulle SEN:oon sekä Kirkkohallituks...
Kansainvälisen ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman Ketkon
kurssi on parhaillaan meneillään. Toinen koulutusviikonvaihde osuu
viikonvaihteeseen 11.-13.11.2016. Perjantaina aloitettiin; lauanta...
Ecumenical Youth Council in Europen (EYCE) kansalliset
yhteyshenkilöt ja hallitus kokoontuivat Wieniin 21.–23.10.2016. Ajankohtaisista teemoista keskusteltiin ja pohdittiin jäsenjärjestöjen ja EYCE...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatio osallistui heinäkuussa Australiassa järjestettyyn IACHE:n (International Association of Chaplains in Higher Education) konferenssiin. Neljän vuoden väle...
BE1 (Be One) ammentaa voimansa ekumeenisen liikkeen ajattelusta, saavutetuista tavoitteista ja Suomen Ekumeenisessa Neuvoston (SEN) Nuorisojaoston vuodesta 1983 alkaen järjestetystä Ketkosta eli Kansa...
Tuulee kovaa, sataa kasvoille. Myrskykö tämä on? Askeleet painavat.
Yksin en niitä jaksaisi ottaa, mutta onnekseni voin seurata edellä kulkevia
lätäkköihin tallaavia askelia. Hyräilevän, tuulelt...
Neljäntoista
Euroopan maan edustajat kokoontuivat Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokoukseen
Kirkkonummen Hvittorpiin 21.–25.10.2015. SEN:n Nuorisojaosto on vuosikymmenet
ollut akt...
”Kolmenkympin kriisi, vai ennemminkin kolmenkympin villitys?” kysyi SEN:n
Nuorisojaoston puheenjohtaja Arto Nuutinen Ketkon vuosijuhlassa lauantaina 23.11.2013. Ketko, eli kansainvälisen ja ekumeen...
Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen ykseys on sekä uskon että elämän yhteyttä. Se on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouks...
Background information: The Committee of Youth is one of the seven Committees within the Finnish Ecumenical Council, founded in 1917, and the Committee has been active since the 1970’s. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestänyt Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelmaa Ketkoa vuodesta 1983 alkaen. Ketkokurssi toteutetaan vuosittain ja uusi kausi alkaa jälleen syyskuus...
Kaikkien tässä mainittujen kirjoittajien ja toimittajien muitakin kirjoja kannattaa etsiä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.