SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Alueellisen ekumenian tavoitteet keskustelussa Latviassa

EYCE:n pohjoismaalaisten ja baltialaisten jäsenorganisaatioiden edustajat kokoontuivat 29.5.–1.6. Riikaan, Latviaan  keskustelemaan alueellisen ekumenian mahdollisuuksista. Muutamat osallistujista tapasivat jo kuukautta aikaisemmin EYCE:n yleiskokouksessa, ja valmistelivat etukäteen Nordic-Baltic -tapaamista.

 

Kokouksessa arvioitiin alueelliseen ekumeniaan perustuvien tapahtumien järjestämistä, ja ideoitiin mahdollisia yhteisiä koulutuksia ja niiden rahoitusmahdollisuuksia.

 

Tapaamiseen osallistuivat Latviasta Kristine Jansone, Elina Olante ja Sintija Kazaka, Islannista Jónína Sif ja Alexandra Yr Þórisdóttir sekä Suomesta Maija Orsila. Norjalaiseen ja tanskalaiseen jäsenorganisaatioon otetaan yhteyttä sähköpostitse tapaamisen jälkeen. He ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa yhteistyöhön. Muihin pohjoismaalaisiin ja baltialaisiin jäsenorganisaatioihin otetaan yhteyttä asian tiimoilta, vaikka heihin ei ole vakiintuneita yhteistyösuhteita.

 

Tapaamisen aluksi osallistujat tutustuivat toisiinsa, ja kertoivat omien järjestöjensä toiminnasta ja pääpiirteistä. Erityisesti SEN nuorisojaoston järjestämä KETKO- koulutus herätti kiinnostusta osallistujissa. Myös islantilaisella jäsenorganisaatiolla ÆSKR:lla on aktiivista ja laajaa kansallisen tason toimintaa. Latvialaisella jäsenorganisaatiolla KRISTA:lla on aktiivisia jäseniä, mutta vain vähän taloudellisia resursseja tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen eikä lainkaan omia tiloja. Kumpikin järjestö haluaisi järjestää monipuolista koulutusta nuorille, joita kiinnostaa kansainvälinen, ekumeeninen yhteistyö sekä nuorisotyö.

 

Osallistujat kertoivat tapaamisessa mitkä aiheet omaa jäsenorganisaatiota kiinnostaisi eniten mahdolliseen yhteiseen koulutukseen tai tapahtumaan. SENnj oli toukokuun kevätkokouksessaan keskustellut aiheesta, ja teemat esiteltiin muille osallistujille. SENnj:n, ÆSKR:n ja KRISTA:n toiminta on kuitenkin pääpiirteissään hieman erilaista: ÆSKR:n ja KRISTA:n toiminnan keskus on koulutustyö ja harrastustoiminta 15-20 –vuotiaiden nuorten parissa, ja SENnj pitää kohde- ja yhteistyöryhmänään nuoria 18-30–vuotiaita aikuisia.

 

ÆSKR ja KRISTA olisivat kiinnostuneita järjestämään yhdessä SENnj:n ja muiden pohjoismaalaisten ja baltialaisten jäsenien kanssa nuorille 16-20-vuotiaille tarkoitetun ekumeenisen Leadership - nuorisotyökoulutuksen. Suomalaisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa isoskoulutusta, joka on tyypillinen suomalainen nuorisoaktiviteetti. Koulutuksen lisänä olisi valmius suunnitella ja toteuttaa ekumeenisia hartauksia, ja ymmärtää ekumeenisen työn merkitys ja haasteet. Suomalaisille nuorille koulutuksen anti olisi sen kansainvälisyydessä ja ekumeenisissa tiedoissa ja taidoissa. Koulutus järjestettäisiin kesäleirin muodossa esimerkiksi Tanskassa, ja siihen voisi taustayhteisön ja rahoituksen tuella osallistua noin 30 nuorta, joita kiinnostaa nuorisotyö ja ekumenia. Kiinnostusta koulutukseen ja sen järjestämiseen pohjoismaalais-baltialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tullaan selvittämään kesän ja alkusyksyn aikana.

 

Tapaamisen aikana järjestettiin myös EYCE-tapahtumiin liittyvä perinteinen kulttuuri-ilta, jossa osallistujat esittelivät omien maidensa ruokailutottumuksia ja seuraleikkejä. Viikonlopun aikana osallistujat järjestivät myös ekumeenisia hartauksia ja tutustuivat Riikan ympäristöön.

 

Maija Orsila

SENnj kv-sihteeri, Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE), Nordic-Baltic meeting, Riika, Latvia, 29.5.-1.6.2009

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.