SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Called to be Holy – naisteologien ekumeeniset neuvottelupäivät

 

Naisteologit kokoontuivat 8.-10.6.2010 Kulttuurikeskus Sofiaan kansainväliseen ekumeeniseen tapahtumaan. Called to be holy -neuvottelupäivät kokosivat osallistujia 18 maasta kuudelta mantereelta. Noin 90 osallistujasta suurin osa oli Suomesta. Noin kolmannes tuli Aasiasta, Afrikasta, Australiasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta tai Euroopan muista maista.

 

Tapahtuman järjestivät NNKY, Suomen Lähetysseura ja Naisteologit ry. Osallistujia yhdisti halu jakaa kokemuksia ja rohkaistua kristillisessä identiteetissä. Tapahtumaan osallistuneet naiset edustivat erilaisia kristillisiä traditioita ja työskentelivät monenlaisissa eri tehtävissä kirkoissa ja järjestöissä.

 

Kolmipäiväinen tapahtuma tarjosi mahdollisuuksia tutustumiseen, yhteiseen hengelliseen elämään, ajankohtaisten asioiden ja haasteiden jakamiseen sekä naisteologien identiteetin vahvistamiseen. Neuvottelupäiviin mahtui myös laulua, tanssia, syvällisiä keskusteluja ja kokemusten jakamista. Jokaisen päivän aloitti Raamatun tekstiin pohjautuva meditaatio, joka liittyi päivän teemaan.

 

Ensimmäisen päivän teema oli Naiset Jumalan luomakunnassa. Irja Askola johdatteli osallistujat perehtymään Luukkaan evankeliumin kertomukseen Marian ja Elisabetin kohtaamisesta (Luuk. 1:39–45) ja kehotti osallistujia miettimään, kuka voisi olla oman elämämme Elisabet. Päivän puheenvuorot ja keskustelut liittyivät luomakuntaan ja sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

 

Toisen päivän teema oli Naiset Kristuksen seurassa ja aamun meditaation johti Pirkko Lehtiö Jeesuksen voitelusta Betaniassa (Mark. 14:3-9). Päivän aikana pohdittiin naisten profeettista tehtävää ja jaettiin kokemuksia omasta elämästä. Monien osallistujien kotimaissa naisten ääni ei kuulu ja monet kohtaavat työssään paljon köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Jaetut kokemukset naisten asemasta kirkossa ja yhteiskunnassa lisäsivät ymmärrystä toisten tilanteista. Joissakin maissa naiset pyritään eristämään julkisesta ja kirkollisesta elämästä sekä politiikasta.

 

Neuvottelupäivien aikana huomattiin, että yhteisistä kokemuksista keskusteleminen ja niiden jakaminen on voimavara, josta naiset voivat ammentaa energiaa työhönsä ja elämäänsä. Monissa luterilaisissa kirkoissa maailmanlaajuisesti naiset ovat vasta viime vuosina saaneet ääntään enemmän kuuluviin, vaikka naiset toimivat aktiivisesti ja ovat useissa kirkoissa enemmistönä. Naisten vähäisestä arvostuksesta johtuen naiset eivät saa yhtä hyvää koulutusta kuin miehet, eivätkä voi päästä kirkollisiin johtotehtäviin. Ne harvat naiset, jotka työskentelevät esimiestehtävissä rohkaisivat kristittyjä sisariaan seuraamaan kutsumustaan ja olemaan pelkäämättä johtajuutta, vaikka se saattaakin olla yksinäistä.

 

Neuvottelupäivien viimeisen päivän teema liittyi Pyhän Hengen yhteyteen. Aamun meditaatiossa osallistujat syventyivät Lyydian kääntymykseen (Ap. t. 16:13–15) ja päivän keskustelut liittyivät pyhyyteen ja sen kokemiseen. Aamun esitelmissä kerrottiin mm. pyhistä naisista ja heidän esimerkistään. Esitelmöitsijät kertoivat myös erilaisista haasteista, joita he työssään kohtaavat. Osallistujat inspiroivat toisiaan omilla esimerkeillään ja antoivat työvälineitä haasteista selviämiseen.

 

Tapahtuman aikana nautittiin myös liikkeestä ja musiikista Gospel Spice -tanssituokion merkeissä ja lauluyhtye Papas no Mamasin esiintyessä. Called to be Holy -tapahtuma herätti kiinnostusta järjestää vastaavanlaisia tapahtumia myös tulevaisuudessa.

 

Maija Orsila

teol. yo SEN:n nuorisojaoston kv-sihteeriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.