SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

EYCE 37th General Meeting 4.-10.5.2009

kokoontui yleiskokousta varten 4.-10.5. Riikan läheisyydessä Ķekavan kaupungissa Latviassa. Paikalla oli edustajia jäsenorganisaatioista sekä vieraita ja . Kokouksessa arvioitiin kuluneen kahden vuoden aikaista toimintaa, kehiteltiin lisää toimintaehdotuksia ja päätettiin seuraavan kahden vuoden aiheesta, joka liittyy tematiikkaan nuorten kristittyjen näkökulmasta.

 

Yleiskokousta aikaistettiin syksystä kevääseen usean hallituspaikan vapautumisen johdosta. Suomesta kokoukseen osallistuivat Inka Lindroos (EYCE:n hallituksen jäsen), Topi Haarlaa sekä Maija Orsila (SENnj kv-sihteeri).

 

Kokouksen alussa Natalie Maxson (WCC) esitteli WCC:n tarjoamia mahdollisuuksia ja nuorten aikuisten ekumeenista toimintaa sekä johdatteli osallistujat pohtimaan EYCE:n ulkoisia kontakteja. Keskustelussa arvioitiin mm. ekumeeninen liikkeen suuntaa, nuorisojärjestöjen ja koulutusohjelmien merkitystä, aktiivisten jäsenten jatkuvuutta ja erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.

 

Viikon aikana ohjelma-, tulevaisuus- ja taloustyöryhmät työskentelivät pienryhmissä ja viikon päätteeksi esittelivät raportit yleiskokoukselle ehdotuksineen. Tulevaisuustyöryhmä ehdotti kokoukselle EYCE:n kansallisille yhdyshenkilöille tarkoitetun manuaalin laatimista, mistä löytyisi mm. kaikkien muiden yhdyshenkilöiden yhteystiedot ja muita olennaisia tietoja tehtävän hoitamiseen. Ohjelmatyöryhmä ehdotti kokoukselle kesäkurssin 2010 teemaksi talouskriisiä ja sen vaikutuksia nuorisojärjestöissä sekä Leadership-ohjelmien järjestämistä tapahtumien järjestäjille (International Planning Committeen jäsenille ja muille kiinnostuneille kandidaateille). Taloustyöryhmä teki aloitteet matka-avustusten myöntämisestä jäsenorganisaatioiden ulkopuolisista maista tuleville tapahtumien osallistujille ja uudesta jäsenmaksujärjestelmästä. Talousraportissa esitettiin uudet budjettiarviot kuluvalle vuodelle 2009 ja vuosille 2010 ja 2011.

 

Hallituksen työryhmä esitteli raportin kuluneen kahden vuoden toiminnasta, tapahtumista ja koulutuksista. EYCE on yleiskokouksien välisenä aikana järjestänyt seuraavat koulutukset: Monologue or dialogue? Inter-religious dialogue meets fundamentalism, Volos, Kreikka, 9.-16.12.2007; Tearing Down the Walls, Corrymeela, Irlanti, 22.-28.6.2008; HIV/AIDS can touch everyone – Ecumenical Youth Fighting HIV/AIDS, Szczyrk, Puola, 11.-18.8.2008, Overcome Fundamentalism, Overcome Violence!, Pogradec, Albania, 21.-28.9.2008, Religions in the Media, Budapest, Unkari, 9.-16.11.2008 sekä Justice, and only justice, you shall pursue, Strasbourg, Ranska, 1.-8.3.2009.

 

Campaign to Overcome Fundamentalism

 

Kampanjaan kehitettiin jatkuvuutta ideoimalla kampanjaan uusia aspekteja olemassaolevien tapahtumien lisäksi. Tähän mennessä kampanjan Leadership Team on järjestänyt vuonna 2007 Inter-religious Dialogue Meets Fundamentalism -tapahtuman, vuonna 2008 Overcome Fundamentalism, Overcome Violence! ja Human Rights versus Fundamentalism  -tapahtumat. Vuonna 2010 järjestään Religions and European Citizenship -tapahtuma.

 

Monia yhteistyökumppaneita

 

Kampanja tekee yhteistyötä -järjestön, FEMYSOn () sekä kanssa. Työryhmät keksivät yleiskokouksessa useita hyödyllisiä ideoita kampanjavastaavien työn tueksi: Kampanjan jälkeen aiheesta julkaistaan laaja raportti, jota voi hyödyntää myöhemmin uskontojen välisessä dialogissa, tapahtumapaikkakunnilla järjestetään paneelikeskusteluja, Facebookiin perustetaan aiheesta ”cause” sekä aiheeseen liittyvä quiz, kampanjalogoa aloitetaan käyttää laajemmin sähköposteissa sekä EYCE:n partnereita tullaan kohtaamaan tämän asian tiimoilta, jotta asiantuntemusta voidaan vaihtaa.

 

Kansallisten yhdyshenkilöiden kokousta (10/2008) pidettiin merkityksellisenä yhdyshenkilöiden verkostoitumisen ja motivoimisen kannalta, joten heille järjestetään kokous uudestaan vuonna 2010 mahdollisesti Englannissa. Kokoukseen pyritään järjestämään verkostoitumista Englannin ekumeenisten piirien kanssa, ja asiaa selvitetään jatkossa.


Kokous tarjosi myös mahdollisuuden muutamille Conference of European Churches yleiskokoukseen (7/2009) tuleville osallistujille kokoustaa lyhyesti Lyonin tapaamisesta ja verkostoitua ennen CEC 13th Assemby –kokousta. Myös EYCE:n kansallisten yhdyshenkilöiden Nordic-Baltic tapaamiseen tulevat osallistujat keskustelivat lyhyesti tulevan tapahtuman ohjelmasta.

 

Uusi hallitus

 

Viikon aikana seuraavan kahden vuoden painopisteestä päätettiin ja vuoden 2010 kesäkurssin teema sovittiin. Yleiskokouksessa valittiin myös uusi hallitus ja delegaatit esittelivät järjestöjensä toimintaa kansallisella tasolla sekä vaihtoivat kokemuksia tapahtumista. SEN nuoriosojaoston toiminnasta esiteltiin erityisesti KETKO-kurssia. Uuteen hallitukseen valittiin Foteini Maria Skyvalaki (Chairperson, Orthodox, Greece), Catharina Covolo (Vice-Chairperson, Lutheran, Germany), Pavlína Buzková (Treasurer, Czech Brethren Church, Czech Republic), Inka Lindroos ( Lutheran, Finland), Adriana Florea (Lutheran, Romania), Erla Björk Jónsdóttir (Lutheran, Iceland) ja Slavi Spasov (Orthodox, Bulgaria). Vuoden 2011 yleiskokouksen isäntämaaksi valittiin Saksa.

 

Lue lisää: . Lisätietoja myös sähköpostitse nuorisojaoston kv-sihteeriltä:

 

Maija Orsila

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.