SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

EYCE kartoitti tulevaisuuttaa niukkuuden äärellä, mutta toiveikkaana

Fundraising-komitea työssään.Vasta valittu hallitus ja sisäiset tarkastajat.

(EYCE) 41. yleiskokous järjestettiin 14.-17.9.2017 Malagassa, Espanjassa. Kokous oli täynnä ohjelmaa, kuten pitääkin ja päivät olivat työntäyteisiä aamusta iltaan. Erityisesti järjestön heikentynyt talous oli laajasti keskustelussa. Tämä ei suinkaan johtanut voivotteluun, vaan kokousväki pohti aktiivisesti uusien rahoituskanavien löytymistä. EYCE sai myös uuden hallituksen, jossa on kaksi suomalaista jäsentä. 

 

Heti paikalle saavuttuamme aloitimme yleiskokouksen perusseikoilla kuten laillisuuden toteamisella, komiteoiden muodostamisella ja tervehdyksillä, joita saimme muun muassaja :ltä (World Student Christian Federation - Europe).

 

Päivän toisessa sessiossa saimme kuulla hallituksen (ExCo) raportin, jonka pääsanoma oli heikko taloustilanne. Suuri osa EYCE:n budjetista on koostunut eri eurooppalaisten instituutioiden myöntämistä avustuksista. Monet instituutiot, jotka ovat yleensä vuosittain antaneet avustusta, eivät yllättäen viime vuodelle myöntäneetkään mitään. Näin ollen rahahanojen ehtyessä on toiminnasta tullut huomattavasti vaikeampaa. Suoria vaikutuksia avustusten vähyydestä on aiheuttanut kahteen seikkaan: tapahtumien budjettiin ja siihen, ettei järjestöllä ole ollut varaa palkata uutta pääsihteeriä, joka puolestaan lisäsi ExCon:n työtaakkaa. EYCE:n toimistossa ei työskentele tällä hetkellä ketään, mikä vaikeuttaa toimintaa paljon. Avustusten leikkaamisella ei kuitenkaan (vielä 2016–2017) ollut vaikutuksia tapahtumien määrään eikä laatuun.

 

Perjantaiaamuna osallistujajärjestöt eri maista esittelivät toimintaansa ja saimme esittää halutessamme kysymyksiä niistä. Myös komiteat kokoontuivat ensimmäisen kerran. Itse päädyin juuri fundraising-komiteaan, jonka tehtävänä oli kehitellä uusia keinoja hankkia EYCE:lle rahoitusta. Lisäkseni komiteassa oli jäsenet Espanjasta, Romaniasta ja Saksasta. Komiteaa avusti erittäin kokenut, omaa fundraisingfirmaa pyörittävä saksalainen Dennis Fröhlen, jolta saimme aivan kullanarvoisia vinkkejä. Komiteatyöskentely jatkui iltaan saakka. Sitten kaikki komiteat esittelivät väliraporttinsa. Muita komiteoita olivat talouskomitea, valintakomitea (haastatteli uuteen ExCoon pyrkiviä) ja ohjelmakomitea (kehitteli seuraaville vuosille tapahtumia).

 

Uusi hallitus

Lauantaina komiteat esittelivät raporttinsa aamupäivällä ja niistä käytiin laajamittaista keskustelua. Iltapäivällä valintakomitea esitteli raporttinsa uuteen ExCoon hakevista ja saimme jokainen pitää pienen myyntipuheen. Lopuksi suljetussa istunnossa äänestettiin uudesta ExCosta, johon valittiin seuraavat henkilöt: 

  • PJ Angelita Tomaselli, Italia, 
  • VPJ Andrea Ösp Andradottir, Islanti
  • Rahastonhoitaja Satu Koikkalainen, Suomi
  • Jonathan Abad Ruiz, Espanja
  • Hannah Weber, Saksa
  • Aida Selaru, Romania
  • Antti Putila, Suomi 

Lisäksi kokous valitsi kaksi sisäistä tarkastajaa (Internal Auditor), joiden tehtävä on vuosittain tarkastaa EYCEn taloudenhoitoa. Tarkastajat ovat Topi Haarlaa, Suomi ja Dennis Fröhlen, Saksa

 

Yömyöhällä kokoustimme uuden ExCon kanssa vielä alustavista askelmerkeistä työn aloittamiseksi. Sunnuntaiaamuna kävimme läpi vielä ns. motionit, eli viralliset tehtävät, jotka asetettiin tehtäväksi seuraavan neljän vuoden aikana, tärkeimpinä budjetti, varainkeruustrategia ja jäsenmaksujen tarkastelu. 

 

Toiveikkaana tulevaisuuteen

Tällainen oli siis yleiskokous tiivistettynä. Allekirjoittaneen työ jatkuu siis EYCE:n hallituksessa, ExCossa, jossa työnsarkaa riittää. Haluaisin EYCE:n puolesta kiittää SEN:n Lapsi- ja nuorisotyönjaostoa aktiivisesta tuesta, jota se on antanut EYCE:lle monissa muodoissa. Suomessa on promottu EYCE:n järjestämiä tapahtumia hyvin ja ekumeeninen toiminta nuorten parissa on varsin hyvällä tasolla. Olemme saaneet mahtavia osallistujia Suomesta EYCE:n tapahtumiin ja myös tapahtumia järjestäviin elimiin. 

 

Toivomme, että jaosto myös jatkaa tällä tiellä ja että EYCE:n ja SEN:in välinen yhteistyö voi hyvin myös jatkossa. On erittäin tärkeää, että jäsenjärjestöt osallistuvat kansallisella tasolla EYCE:n tapahtumien markkinointiin levittämällä niistä tietoa omissa tiedotuskanavissaan. Tapahtumien osallistujamäärät ovat olleet hienoisessa laskusuhdanteessa ja siksi kansallinen tuki on tärkeämpää kuin koskaan. 

 

Alumnitapaaminen 2019

EYCE järjestää 50-vuotisjuhlavuotensa (2018) merkeissä alumnitapaamisen, joka pidetään Berliinissä 19.-20.10. 2019. Tänne toivotaan runsasta osanottoa. Suomessa alumneja on paljon, joten olisi tärkeää saada tietoa tapahtumasta heidän suuntaansa. Siksi toivoisimmekin, että voisitte vaikkapa jakaa ilmoitusta omissa kanavissanne, jotta asiasta saataisiin tietoa.

 

Antti Putila

Kuvat: EYCESuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.