SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katse kansainväliseen ekumeniaan ja todistustenjako ketkokurssilaisille

Sunnuntaina 17.3.2019 vietettiin Ketko-kurssin päätöstilaisuutta Helsingissä. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman kurssitodistuksen saivat tänään yhdeksäntoista henkilöä, joista neljä kävi kurssin Joensuussa.


Kurssin 2018-2019 viimeisen ohjelmantäyteisen viikonvaihteen teemoja olivat kansainvälisen  ekumeenisen kokouksen simulaatio, ekumenia uskonnonopetuksessa, kirkkojen kahdenväliset oppikeskustelut ja  käytännönläheinen ekumeenien jumalanpalveluksen työstäminen.

 

Ketkon päätöspäivä alkoi ev.lut. Kirkkohallituksen tiloissa ketkosihteeri, Euroopan kirkkojen konferenssin hallituksen varajäsen Tuomo Mäkelä  puheenvuorolla, jossa hän avasi kansainvälisiä osallistumismahdollisuuksia Ketkon jälkeen. Koulutussihteeri  Lasse Lindbergin johdolla kerättiin palautetta kurssista. Viikonvaihteen lopuksi Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen luennoi kurssilaisille ekumenian ajankohtaisista näkymistä meillä ja maailmalla tällä hetkellä. Todistustenjakoa seurasivat juhlavat kakkukahvit onnistuneen kurssin kunniaksi.


 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.