SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirjallisuutta

Kaikkien tässä mainittujen kirjoittajien ja toimittajien muitakin kirjoja kannattaa etsiä.

 

Avioliiton solmiminen ekumeenisena kohtaamisena - Säädökset ja käytäntö kirkoissa ja kristillisissä yhteisöissä, toim. Pirjo Työrinoja ja Antti Saarelma, Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja XLI, 1994

 

Cantell, Risto
Ekumenian ABC. Helsinki 1973/1981.

 

Castrén, Inga-Brita
Avoimuuteen sidottu : näköaloja ja kokemuksia kansainvälisessä ekumeenisessa työssä. Helsinki : Kirjaneliö, 1990

 

Baptism and the Unity of the Church. Ed. M. Root and R. Saarinen. Grand Rapids & Geneva 1998: Eerdmans & WCC 1998.

 

Dictionary of the ecumenical movement. Nicholas Lossky et al (eds.). Geneva : WCC Publ., 1991/2002 [oikein hyvä ekumenian sanakirja]

 

Ekumeeninen perhekirja. Marjatta Jaanu-Schröder, Tarja Lehmuskoski, Pirjo Työrinoja (toim.), Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja XLVII, 1995. [kertomuksia elämästä ekumeenisessa perheessä]

 

Ekumenia ja teologia. Antti Saarelma (toim.) STKS. 1993.

 

Ekumeeninen työkirja: Kirkkojen tekstejä 1973-1998. Toim. Risto Saarinen. Helsinki 1998: Luther-Agricola-Seura 1998. [ekumeenisia sopimustekstejä suomeksi käännettynä]

 

Ekumeeninen vihkipapin kirja. Toim. Pirjo Työrinoja ja Sirpa-Maija Vuorinen, Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja, LVIII

 

Handbuch der Ökumenik hrsg. von Hans Jörg Urban und Harald Wagner. Paderborn : Bonifatius-Druckerei 1987 [moniosainen teos keskeisistä ekumeniaan liittyvistä asioista]

 

A History of the Ecumenical Movement. Ruth Rouse and Stephen Charles Neill and Harold E Fey (eds.) Geneva: WCC, 1993. [järkälemäinen ja yksityiskohtainen esitys ekumeenisen liikkeen historiasta, kaksi osaa]

 

Hyvät Satamat. Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä, toim. Kari M. Räntilä & al., Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja XLIV,1994 [Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen omia kirjoituksia kristillisestä opista ja elämästä]

 

Lauha, Aila
Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja ekumeeninen osallistuminen 1917-1922. Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 150, 1990. [myös muita kirkkohistoriallisia esityksiä suomalaisesta ekumeniasta]

 

Raittila, Anna-Maija
Vehnänjyvän päiväkirja 1963-1989. Helsinki : WSOY, 2002 [Suomalaisen käytännön ekumenian uranuurtaja. kts. myös muut Anna-Maija Raittilan kirjat]


Rusama, Jaakko
Ecumenical Growth in Finland - The History of the Finnish Ecumenical Council 1917-1999. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXV, 2002. [SENin historiikki, lyhyempi versio]

 

Kohti ykseyttä Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917-1997. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXI, 1999.[SENin historiikki, pitkä versio]


Saarinen, Risto
Johdatus ekumeniikkaan. Helsinki 1994: Kirjaneliö [monipuolinen perusteos ekumeniikasta]

 

Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos. Helsinki 1999: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

 

Tunnustamme yhden uskon Apostolisen uskon ekumeeninen selitys Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen (381) mukaan. Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirja nro 153 Suomennos ja toimitus: Kari M. Räntilä, Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LVI, 1998.

 

Ekumeeninen kasvatus - Mitä opimme toisiltamme?

Toim. Antti Laine ja Mirkka Torppa, 2010Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.