SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suvin uutta elämänvaihetta juhlittiin SEN:n kahvipöydässä

Kevät tuo tullessaan uusia alkuja. SEN:n toimistossa juhlistettiin 26.4.2017 TM Suvi Korhosen uutta tointa Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerinä. Syytä juhlaan oli myös Suvin maisterintutkinnosta ja tulevasta ordinaatiosta. Ilmassa oli myös haikeuden tuntua, sillä Suvi on toiminut SEN:ssa monissa eri projekteissa, jotka uuden tilanteen myötä jäävät. Olemme hyvin kiitollisia Suvin erinomaisesta työstä.

 

SEN:ssa on jatkettu 1970-luvulla alkanutta lehtiarkistoperinnettä. Lehtien seurantaa ovat SEN:ssa hoitaneet monet opiskelijat, viimeisimpänä Suvi, joka aloitti vuonna 2014. Tämän lisäksi Suvi on toiminut Eettisten kysymysten jaoston sihteerinä ja useissa tapahtumissa ja seminaareissa pätevänä ja osaavana avustajana. Toivomme, että yhteistyömme kuitenkin jossakin määrin jatkuu.

 

Leikekirjat palvelevat hyvällä tavalla ekumeenisen työn arkea. Niitä on kertynyt hyllymetreittäin. Uusi aika on tuonut myös uudet tavat seurata mediaa, joten leikkeiden kokoaminen on nyttemmin jäänyt vähemmälle. Toiveemme on, että kertyneestä aineistosta olisi myös tutkimuksen aiheeksi. Eroa on siinä, miten ekumeenisesta toiminnasta kirjoitettiin 1970-luvulla ja miten siitä kirjoitetaan nykyään. Analyysille olisi tilausta.

 

Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.