SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

#WeareEurope – EYCEN yhteyshenkilöiden tapaaminen Wienissä

EYCE:n hallituksen jäseniä ja yhteyshenkilöitä Wienissä 21.-23.10.2016.

(EYCE) kansalliset yhteyshenkilöt ja hallitus kokoontuivat Wieniin 21.–23.10.2016. Ajankohtaisista teemoista keskusteltiin ja pohdittiin jäsenjärjestöjen ja EYCEn yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia. Keskeinen aihe oli EYCEn kampanjatoiminta. Meneillään oleva “Break the chains”-kampanja on päättymässä ja uusi #WeareEurope alkamassa. Oli aika tarkastella mennyttä ja suuntaututa tulevaan. 

 

Suomalaisina edustajina oli EYCEn hallituksen jäsen Sini Tyvi ja minä, joka edustin EYCEn suomalaista jäsenjärjestöä, SEN:n Nuorisojaostoa. 

 

Perjantaina 21.10. ohjelmassa oli ExCo-raportin esittely. EYCEssä on nyt meneillään hyvin työllistetyt ajat. Pääsihteeri Christophe Luyten on ollut poissa EYCEn toimistolta ja palaa työhönsä marraskuun lopussa. Kahden uuden vapaaehtoisen työntekijän työskentely alkoi syyskuun alussa ja heidän työnsä ohjaus on ollut ExCon jäsenten tehtävänä. Käytännöllisesti katsoen ExCon työntekijät ovat jakaneet pääsihteerin työn keskenään ja ohjaavat vapaaehtoisten perehdytyksen ja työnohjauksen oman ExCo-työnsä lisäksi.

 

Vapaaehtoisten suhteen EYCEn toive olisi, että tulevaisuudessa toimiston vapaaehtoiset tulisivat jäsenmaista tai olemassa olevista kristillisistä vapaaehtoisprojekteista. Rekrytointi vapaaehtoistyöhön voisi olla helpompaa EYCEn kautta, kuin järjestön, jonka kautta rekrytointi tällä hetkellä tapahtuu, ja toiveena olisi myös vapaaehtoisten halu oppia työskentelemään kirkkonsa hyväksi.

 

Uusi kampanja – #WeareEurope


Kokouksessa pohdittiin millainen uusi kampanja voisi olla jäsenmaiden näkökulmasta ja millaista työtä jäsenmaan yhteyshenkilö tekee. Uudesta kampanjasta toivottiin käytännöllistä jäsenmaan omaa käyttöä varten sekä aktiivisempaa yhteistyötä EYCEn ja jäsenmaiden välille. Myös tulevien tapahtumien aikataulutus olisi hyvä olla nähtävissä EYCEn sivuilla. 

 

Yhteenvetona voisi sanoa, että jäsenmaissa on meneillään taloudellisesti haastavat ajat tai niissä on meneillään murroskausi. Esimerkiksi Islannissa pohditaan toimintamuotoa, joka tavoittaa paremmin maan nuorisotyöntekijät ja sitä kautta nuoret, ja Puolassa on meneillään murroskausi. Monissa maissa ei EYCEn kampanjoita ollut hyödynnetty mitenkään ja osallistujien löytäminen oli haastavaa, kuten Romaniassa. Osa maista jatkoi omia tapahtumiaan, jotka ovat olleet olemassa jo pidemmän aikaa ja ovat toimineet, kuten Saksa.

 

Paikalla olivat yhteyshenkilöt Tsekistä, Saksasta, Italiasta, Itävallasta, Islannista, Puolasta, Slovakiasta, Virosta, Romaniasta ja Suomesta.

 

Sunnuntaina oli ohjelmassa uuden kampanjan esittely ja uuden kampanjatiimin valinta (CCT). Uusi kampanjatiimi valittiin ja tulin valituksi siihen Suomen edustajana.

 

Kolmivuotinen on päättymässä. Yhteenvetona voi sanoa, että tapahtumat ovat olleet hyviä. Joihin tapahtumiin osallistujamäärän minimimäärän täyttyminen ei ole onnistunut. Kampanjaryhmässä (CCT) on tapahtunut muutamia henkilövaihdoksia. Kampanjaryhmä järjesti paikallistapahtumia Saksassa ja Brysselissä ja tulossa on vielä yksi paikallistapahtuma Ranskassa. CCT on tehnyt nettilehteä sekä “työkalupakkia”, jossa löytyy muunneltavia ohjeita kampanjan hyödyntämiseksi jäsenmaassa.

 

#WeareEurope-kampanja alkaa ensi vuonna ja kestää kolme vuotta. Kampanjan tavoite on lisätä osallistujien määrää sekä saada Ruotsin luterilainen kirkko mukaan kumppaniksi toimintaan. ExCo on suunnitellut kampanjaa jonkin verran ja lopun suunnittelutyön tekee uusi kampanjanorganisointitiimi (CCT). Kampanja käsittelee maassamuuttoa käytännön, teorian ja teologian näkökulmista.

 

Vuoden 2016 tapahtumat


Cut the Prejudice: Osallistujamäärä jäi vähäiseksi (ainoastaan kymmenen henkilöä) ja ainoastaan yksi taho, Otto per Mill, lähti tukemaan taloudellisesti tapahtuman järjestämistä. 

 

Let’s talk about sexuality: Tapahtumaan tuli runsaasti hakemuksia ja lopulta tapahtumaan tuli 26 osallistujaa 20 eri maasta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä WSCF-E:n kanssa.

 

People in poverty: Tapahtumaan tuli 26 hakemusta, joista 22 hyväksyttiin. Lopulta tapahtumaan saapui 18 henkilöä, koska neljä henkilöä peruuttivat tulonsa juuri viime hetkellä. Tapahtuma järjestetään yhdessä portugalilaisten asunnottomien ja köyhyyden vastaista työtä tekevien järjestöjen kanssa (Serve the city, NPISA centre).

 

Personal integrity and good leadership: Tapahtuma järjestetään Vilnassa 11.–18.11, joten loppupäätelmiä ei ole vielä voitu tehdä. Tapahtumaan on ilmoittautunut hyvin vähän osallistujia, alle 20 kappaletta. Tapahtuma järjestetään yhdessä Metodistikirkon kanssa.

 

Taloudellinen tilanne

 

Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, koska tapahtumiin ei ole kulunut niin paljon rahaa kuin oli suunniteltu. Lahjoittajat lahjoittavat rahaa tapahtumiin, mikäli osallistujamäärät ovat tarpeeksi suuria (25 osallistujaa). Lahjoitusten määrä tulee ensi kampanjassa vähenemään, koska osallistujia ei ole tullut tarpeeksi sekä hakemuksissa olleiden virheiden takia. EYCE toivoo että loput rahoitushakemukset menisivät läpi.

 

Jäsenmaat

 

EYCE yrittää luoda yhteistyötä Ruotsin luterilaisen kirkon kanssa ja aikoo ottaa yhteyttä luterilaisiin kirkkoihin myös Tanskassa sekä Pohjois-Irlantiin ja Venäjään. Yhteistyötä suunnitellaan myös Euroopan Baptistiyhdistyksen kanssa. EYCE vierailee jäsenmaissaan aina kun saa kutsun, tai ainakin pyrkii siihen.

 

Ulkoiset suhteet

 

EYCE kutsuttiin WCC Central Commiteen kokoukseen Norjaan, mutta aikataulusyistä johtuen, kukaan ei päässyt lähtemään, eikä ketään korvaavaa lähtijää saatu tilalle.

Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen aikoo edistää yhteistyötä EYCEn kanssa. EYCE ei ole päässyt osallistumaan YFJ GA:n kokoukseen tänä vuonna. Yhteistyötä pidetään yllä Religions for peace youth networkin kanssa.

 

Julkiset suhteet ja Kommunikaatio

 

EYCE toivoo jäsenmaiden yhteyshenkilöiden ja jäsenten osallistuvan enemmän EYCEn järjestämiin tapahtumiin. EYCE työskentelee tällä hetkellä uuden laulu- ja rukouskirjan kanssa. Myös nettisivujen päivittäminen sekä uuden lehtisen ja EYCE-esitteen luominen ovat työnalla.

 

Salla Hyrkäs Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.