SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Opillinen vuorovaikutus

Kristuksen kirkon pirstoutumiseen ovat olleet syinä muun muassa erilaiset näkemykset kasteesta, ehtoollisesta ja kirkon virasta. Näitä ja monia muita ekumeenisen teologian teemoja käsitellään Teologisen ja opllisen keskustelun jaoston toiminnassa. Jaoston toiminnan kautta käydään keskustelua kirkkojen oppiin ja järjestykseen (faith and order) liittyvistä kysymyksistä.


 

esittelee suomalaista yliopistoteologiaa.


Minun rauhani minä annan teille - kristityt sodan melskeessä -seminaari pidettiin 24.5.2022 Kallion ev.lut. seurakuntakodin salissa Helsingissä. Seminaarin järjesti Suomen Ekumeenisen Neuv...
Suomalaiset kirkot ovat tietoisia yhteiskunnallisista ja uskonnollisten tapojen muutoksista viimeisten vuosikymmenten aikana. Muutosten mukana on tapahtunut lisääntyvää maallistumista, kris...
Luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko allekirjoittivat asiakirjan Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999. Juhlaseminaari 20-vuotismerkkipäivän kunniaksi järjeste...
SEN:n Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto järjesti 15.3.2019 Helsingissä seminaarin otsikolla Kastettu Kristukseen, ”hyvyyteen” vai ei ollenkaan? – Kasteen rooli ja merkitys muuttuneessa...
Ekumeenisen työn tuloksena on syntynyt runsaasti merkittäviä kirkkojen välisiä sopimuksia ja ekumeenisia asiakirjoja. Näiden lähtökohtana on vahva hengellinen vakaumus: vallitseva kirkkojen hajaannus...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 16.8.2018. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkokunti...
Professori Seppo A. Teinosen elämäkerran julkistamisseminaari tasa-arvon päivänä 19.3.2018 veti Helsingin yliopiston pieneen juhlasalin ääriään myöten täyteen osanottajia. Lahjakkaan, monitaitoisen te...
Suomalainen ekumeeninen delegaatio tapasi paavi Franciscuksen 25.1.2018 tämän yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Piispa Tapio Luoma esitti paaville suomalaisvieraiden tervehdyksen. Hän totesi, että s...
Kirkkojenvälisessä XIII teologisessa dialogissa Mikkelissä vuonna 2016 ehdotettiin yhteisesti, että ”…oppikeskustelujen tavoitteita tarkennetaan ja syvennetään. Jo olemassa olevaa dialogimateriaalia v...
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu kaksipäiväiseen istuntoonsa Jyväskylässä 5.-6.9. 2017. Avauspuheessaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura nosti esiin reformaation merk...
Tampereen hiippakunnan piispa, SEN:n varapuheenjohtaja Matti Repo informoi facebook-sivuillaan Suomen ev.-lut kirkon kirkolliskokouksen 5.5.2017 tekemästä merkittävästä, ekumeniaa edistävästä päätökse...
Sain miellyttävän kutsun reformaation merkkivuoden tilaisuuteen Assisiin. Kutsun esitti CEFID:n (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo) johtaja, dosentti TT, isä Silvestro Bejan OFM. Katoli...
Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 18.4.2017 Pyhän Henrikin ristin kirkkoneuvos, teologian tohtori Risto Cantellille ja Mikael Agricolan ristin arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskälle. Pyhän He...
Yksi kaste Uuden testamentin peruslähtökohtana
”Pyrkikää siis rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myöskin se toivo, johon teidät on kutsuttu...
Katolinen kirkko järjestää symposiumin Luther ja sakramentit. Katolista uudelleen lukemista ekumeenisesta näkökulmasta Roomassa Gregoriaanisessa yliopistossa 27.2.–1.3.2017. Symposium on luterilaiste...
Opillisten kysymysten jaoston entinen jäsen, pastori Sari Wagner kävi tänään 23.2.2017 tervehtimässä SEN:n toimiston väkeä ja toi samalla terveiset Sveitsin Solothurnin kantonin Oristalin evankelis-re...
Pohjoismainen Faith and Order -verkosto keskusteli Kööpenhaminassa
8.-9.2.2017 Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjoista Moral Discernment in the Churches ja Kirkko: Yhteistä näkyä kohti. Mukana ol...
Helsingin Kallion kirkossa alkoi 24.1. Reformaatioviikko. Ensimmäisen illan teemana oli Reformaatio ja ekumenia. Keskustelijoina emerituspiispa Eero Huovinen, SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja d...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 16.12.2016 lausunnon Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta Kirkkojen maailmanneuvostolle. Lausunto käsittelee asiakirjan käytettävyyttä ekumeenisessa kontekstiss...
Paavi Franciscus ja Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtaja, piispa Munib Yonan allekirjoittivat reformaation merkkivuoden alkaessa  yhteisen julistuksen ekumeenisen rukoushetken yhteydessä Lundissa...
Suomessa vierailulla oleva Amerikan ortodoksisen kirkon delegaatio vieraili 22.2.2016 ev.-lut. Kirkon talossa Helsingissä ja Ekumeenisessa Neuvostossa. Keskusteluissa sivuttiin ekumeenisen yhteistyön...
Saksan
kirkkojen neuvoston (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland)
ja SEN:n yhteinen konsultaatio kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta
pidettiin kulttuurikeskus Sofiassa...
Arkkipiispa Jukka Paarma lausui kevään 2004
kirkolliskokouksen yhteydessä: "Jos joskus kirkon ääni kaikuukin
sopusointuisena vahvana harmoniana, on taas toisinaan ilmassa melkeinpä
keskenään...
Vielä
syksyllä 2014 Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtajana
toiminut anglikaaniprofessori John Gibaut piti syksyn (2.-3.10.) pohjoismaisessa Faith and
Order -verkosto...
Opillisten kysymysten jaosto käsitteli Tampereen baptistiseurakunnassa pidetyssä kokouksessaan 22.11.2012 teemaa Kirkkokunnista riippumattomat kirkot. Alustajana oli Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusk...
Karismaattinen kirkko oli teemana seminaarissa, joka pidettiin 10.5.2012 Helsingin Saalem-temppelissä. Tilaisuuden avasi seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen. Teemasta alustivat teologian jatko-opiske...
Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä oli teemana uskontoteologisella seminaarilla 2.12.2012 Lähetystalossa Helsingissä. Uskontojen kohtaaminen on uudella tavalla totta tämän päivän Suomessa. K...
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Suomen Baptistikirkko ja Finlands
svenska baptistsamfund järjestivät kuudennen teologisen neuvottelun
13.–14.03.2012 Jämsän evankelis-luterilaisen seu...
Opillisten kysymysten jaosto kokoontui 24.3.2011 Helsingin Pelastusarmeijan Kallion osastossa. Kokouksen teemana oli uskontoteologia. Alustajina kuultiin dosentti Jyri Komulaista (ev.-lut.) ja teol. l...
Turun ja Suomen arkkipiispa Kari Mäkinen, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vierailivat Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa patriarkka Bartolomeos...
Perinteiseen Pyhän Henrikin päivän vierailuun Roomassa 14.–20. tammikuuta 2011 osallistuivat tänä vuonna Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta piispa Matti Repo ja puoliso Päivi Repo sekä teologist...
Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimus allekirjoitettiinn 14.12.2010 metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä. Tilaisuu...
Usko - Tiede - Ateismi -seminaari kokosi noin kaksisataa kiinnostunutta kuulijaa perjantaina 24.9.2010. Seminaarissa alustivat ja keskustelivat TT, FT, pastori Matti Amnell, professori Kari Enqvist, T...
Opillisten kysymysten jaosto kokoontui 20.5.2010 Helsingissä Sanan talossa. Keskustelun teemana oli diakonaatti osana kirkon virkaa ja kysymys sen reseptiosta. Kokouksessa kuultiin myös alustus Suomen...
Opillisten kysymysten jaoston kokouksessa 19. marraskuuta 2009 pohdittiin tulevaisuuden kansainvälistä ekumeenista toimintaa. Pastori Aaro Rytkönen kertoi Kirkkojen Maailmanneuvoston lähivuosien haast...
Dosentti Kalervo Salo alusti Opillisten kysymysten jaoston kokouksessa 17. syyskuuta 2009 aiheesta Rekisteröityjen parisuhteiden hermeneutiikka. Aihetta käsiteltiin evankelis-luterilaisen ki...
Vuosikymmen on vierähtänyt siitä, kun Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja roomalaiskatolisen kirkon edustajat allekirjoittivat 31.10.1999 Augsburgissa Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista (YJV...
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Suomen baptistiyhdyskunta ja Finlands svenska baptistsamfund järjestivät teologisen neuvottelun 22.–23.09.2009 Vaasan evankelis-luterilaisten seurakuntien Öst...
Avoimessa eurovaaliseminaarissa 14.5.2009 Tampereella pohditiin Euroopan unionin ja uskonnollisten yhteisöjen suhdetta yhteiskuntapoliittisesta ja teologisesta näkökulmasta. Seminaarissa kysyttii...
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen molemmat metodistikirkot (vuosikonferenssit) ovat viiden vuoden ajan käyneet yhdeksän oppikeskustelua, joita on osittain valmisteltu työryhmissä. 13.9.20...
Kirkkoen Maailmanneuvoston valmisteilla olevan kirkko-oppiasiakirjan sisältöä pohdiskeltiin Kirkkohallituksen istuntosalissa 16.5.2008 seminaarissa. Salintäyteinen kiinnostunut seminaariväki kuun...
"Jumala on rakkaus ja se joka pysyy rakkaudessa pysyy Jumalassa" (1. Joh. 4:14). Näillä sanoilla paavi Benedictus XVI aloittaa ensimmäisen, 25. joulukuuta 2005 päivätyn ensyklikansa, joka käsittelee k...
Ukrainan katolisen yliopiston (UCU) ekumeniikan laitos järjestää vuosittain seminaarin, jossa kosketellaan laajasti kirkkojen ja uskontojen kohtaamisen kysymyksiä. Yhteistyökumppaneita ovat Ranskan ku...
Seminaari Kalevan kirkon seurakuntasalissa,Tampereella 7.9.2006. Luterilainen näkökulma: Teol. tri Anja Ghiselli (lut.) Ortodoksinen näkökulma: Sisar Kristoduli (ort.).
Esitelmä on pidetty Suomen ekumeenisen neuvoston Opillisten kysymysten jaoston ja Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan seminaarissa Ekumenia kirkoissa ja teologiassa Joensuussa 12.5.2005. Risto...
Esitelmä on pidetty Suomen ekumeenisen neuvoston Opillisten kysymysten jaoston ja Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan seminaarissa Ekumenia kirkoissa ja teologiassa Joensuussa 12.5.2005. Aarhus...
Miten eri kirkoissa ymmärretään saarnan merkitys ja mitä
siitä seuraa käytännössä? Onko saarnavieraanvaraisuudelle rakennettu esteitä, joita voitaisiin purkaa? Näitä ja muita teemaan liittyviä kysy...
Jumalanpalvelus ja rukous ekumeenisena kysymyksenä on teemana Hyvän Paimenen kirkossa Helsingissä 3.5.2004. SEN:n Opillisten kysymysten jaosto ja Paikallisen ekumenian jaosto järjestivät seminaarin. E...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.