SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Baptism, Eucharist, Ministry - Kaste, ehtoollinen ja virka

 

BEM-asiakirja (Baptism, Eucharist, Ministry) on Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order-komission vuonna 1982 Limassa julkaisema kastetta, ehtoollista ja virkaa käsittelevä ekumeeninen asiakirja. Se kokoaa jo 1950-luvulla aloitetun ekumeenisen työskentelyn saavutuksia.

 

BEM kykeni ilmaisemaan kastetta, ehtoollista ja virkaa koskevan yhteisymmärryksen nykytilanteen sen verran hyvin, että dokumenttia kutsuttiin ensimmäiseksi konvergenssi- eli lähentymisasiakirjaksi.

 

BEM:n innoittamana on muotoiltu julistuksia yhdestä kristillisestä kasteesta eri kirkkoja yhdistävänä perustana, otettu käyttöön rikkaampia ehtoollisrukouksia ja käyty keskustelua viran kolmisäikeisyydestä, diakonaatista, pappisviran avaamisesta naisille sekä piispuudesta.

 

BEM:n korostus, jonka mukaan kirkon apostolisuus tulee ymmärtää ensisijaisesti koko kirkon apostolisuutena, jonka perustana on Kristuksen läsnäolo kirkossaan, auttoi näkemään entistä selvemmin myös piispan viran koko kirkon apostolisuuden palvelijana ja merkkinä.

 

Tämä pohjusti ja innoitti osaltaan myös luterilais-anglikaanisen Porvoon julistuksen (1992) ja (1996) syntyä.

 

Alla BEM-asiakirja suomeksi sähköisessä muodossa.

 

Kaste, ehtoollinen ja virka1983

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.