SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Charta Oecumenica

Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja Charta Oecumenica allekirjoitettiin juhlallisesti 22.4.2001 Strasbourgissa Pyhän Tuomaan evankelis-luterilaisessa kirkossa pidetyn jumalanpalveluksen jälkeen. Allekirjoittajina olivat metropoliitta Jérémie ja kardinaali Miloslav Vlk. 


Charta Oecumenica on seurausta prosessista, joka on saanut alkunsa kahdesta suuresta ekumeenisesta kokouksesta, jotka pidettiin Sveitsin Baselissa 1989 ja Itävallan Grazissa 1997. On syytä olla varovainen kun puhutaan historiallisista hetkistä, mutta monet pitävät Charta Oecumenican allekirjoitustilaisuutta ja sitä seurannutta asiakirjan antamista Euroopan kirkoille yhtenä ekumeenisen liikkeen historiallisista hetkistä.


Charta Oecumenica pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi. Mukana myös Ekumenian hyvät tavat suomeksi ja ruotsiksi. Med även Takt och ton inom ekumeniken. CO in Finnish, Swedish, G...
Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja Charta Oecumenica allekirjoitettiin juhlallisesti 22.4.2001 Strasbourgissa...
Det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica har tagits fram i samarbete mellan Konferensen för europeiska kyrkor och Europeiska katolska biskopskonferensernas råd. Dokumentet undertecknades av metropo...
Als Konferenz Europäischer Kirchen und als Rat der Europäischen Bischofskonferenzen* sind wir im Geist der Botschaft der beiden Europäischen Ökumenischen Versammlungen von Basel 1989 und von Graz 1997...
As the Conference of European Churches (CEC) and the Council of European Bishops' Conferences (CCEE)* we are, in the spirit of the Messages from the two European Ecumenical Assemblies of Basle (1989)...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.