SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Meidän kirkko - ykseyttä etsivä yhteisö

 

Suomen ev.-lut. kirkon ekumeeninen strategia Meidän kirkko – ykseyttä etsivä yhteisö on julkaistu keväällä 2009. Se on tarkoitettu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen ekumeenisen toiminnan ja strategisen suunnittelun apuvälineeksi.

 

tähdennetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuulumista Kristukseen maailmanlaajaan kirkkoon. Strategian lähtökohta on sama kuin kirkon kokonaisstrategiassa Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö.

 

Sana ekumenia tarkoittaa tässä strategiassa kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksiä eli sellaisia tekoja, toimia ja asenteita, jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa. Kirkon ekumeenisen strategian työryhmä on käyttänyt strategian laatimisen yhteydessä syntynyttä Toimintaympäristön kuvausta tausta-aineistona.

 

Uudessa testamentissa eräs keskeisimmistä kristittyjen ykseyspyrkimyksiä tarkoittavista kohdista on Jeesuksen rukous, että uskovat olisivat ”yhtä niin kuin minä, Isä, olen sinussa ja sinä olet minussa” (Joh. 17:21).

 

Ekumenian perustelu on myös Efesolaiskirjeessä:

On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. (Ef. 4: 4–6)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.