SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oppikeskustelujen satoa uutena julkaisuna

Oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa (1970-) ovat pisimpään jatkunut ekumeeninen keskustelusarja Suomen ev.-lut. kirkon käymien teologisten dialogien joukossa. Se on antanut omalta osaltaan ekumeenista ja teologista pääomaa muihinkin oppikeskusteluihin sekä ev.-lut. kirkon teologisen itseymmärryksen ja käytännön työn teologisten perusteiden pohdintaan. Myös tieteellinen tutkimus, erityisesti Luther-tutkimus on saanut näistä keskusteluista virikkeitä.

 

Kristillisen opinkäsityksen ja varhaisen kirkon opinmuodostuksen tuntijana tunnettu piispa emeritus Juha Pihkala oli mukana näissä oppikeskusteluissa vuosina 1977-2005. Hän on pitänyt esillä Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen teologisen dialogin antia esimerkiksi Inkerin kirkon koulutuskeskuksen luennoitsijana. Nyt hän on analysoinut ja koonnut yhteen teologisista dialogeista julkaistujen yhteisesti muotoiltujen teesien annin.

 

Tuloksena on syntynyt kirja, josta avautuu käsitys ortodoksien ja luterilaisten yhteisestä opista yhteisen kristillisen uskon ilmentymänä sellaisena kuin se tämän keskustelusarjan pohjalta hahmottuu vuosien 1970-2011 keskusteluissa.

 

Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto on julkaissut teoksen jo aiemmin venäjänkielisenä. Se on otettu mielihyvin vastaan etenkin Inkerin kirkossa ajatellen luterilaisten ekumeenisten suhteiden kehittämistä Venäjän ortodoksisen kirkon edustajiin. Kirja palvelee myös luterilaisen itseymmärryksen hahmottamista yleensä.

 

Nyt kirja on ilmestynyt myös englanniksi ajatellen kansainvälisiä luterilaisia ja ekumeenisia kumppaneita sekä dialogin kokonaisuuden tunnetuksi tekemistä ja tutkimusta. Kirjapaja julkaisee suomenkielisen kirjan vuoden 2017 aikana.

 

Englanninkielinen julkaisu: 

 

Venäjänkielinen julkaisu: 

 

Johtava asiantuntija, teologia ja ekumenia Tomi Karttunen
Kirkon ulkoasiain osasto
050 5941713 
tomi.karttunen(at)evl.fi Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.