SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä - uskontoteologista pohdintaa 2.12.2011

 

Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä oli teemana uskontoteologisella seminaarilla 2.12.2012 Lähetystalossa Helsingissä. Uskontojen kohtaaminen on uudella tavalla totta tämän päivän Suomessa. Käytännön yhteistyötä tehdään yhteiskuntarauhan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Semniaarissa pohdittiin perusteluja tälle toiminnalle Raamatun ja kristillisen tradition ydinopetuksen valossa.

 

Seminaarin avasi lähetysjohtaja, TT Seppo Rissanen ja pääsihteeri Heikki Huttunen johdatteli teeman kertoen tämän seminaarin olevan ensimmäinen SEN:n järjestämä uskontoteologinen seminaari. Kysymys ei siis ole uskontodialogista vaan nyt lähestytään muita uskontoja kristinuskon näkökulmasta. 

 

Dosentti Kari Kuula piti raamattutunnin aiheenaan otsikkoon nostetut Paavalin sanat Areiopagilla (Apt. 17:27). Professori Mika Vähäkangas käsitteli teemaa Tansaninan luterilaisen kirkon kannalta. Hän kysyi, kuinka tehdä välttämättömyydestä hyve. Kristinusko ei ole sitoutunut yhteen tiettyyn kulttuuriin. Jos usko on käännettävissä kulttuurista toiseen, on se ehkä  käännettävissä myös uskonnollisesta kontekstista toiseen.

 

Katolisen kirkon uskontoteologisia kantoja voi löytää erityisesti Vatikaanin II konsiilin teksteistä ja sen jälkeen, totesi teol. lis. Katri Tenhunen. Toisen konsiilin teksteissä toisten uskontojen rooli esitettiin ensimmäistä kertaa positiivisessa valossa. Sanan siemeniä löytyy eri uskonnoista. Usein tähän liittyy myös ajatus valosta, joka valaisee jokaisen ihmisen.

 

Dosentti Jyri Komulainen esitteli kristillisen uskon inkulturaatiota Intiassa ja kysyi, uhkaako uskontodialogi jäädä Intiassa vain harvojen asiaksi. Se ei juuri kosketa laajoja massoja. Massat hyötyvät sen sijaan sellaisesta uskontojen kohtaamisesta, joka tapahtuu arjessa katutasolla.

 

MTh Esa Hyvöen Helluntaikirkosta totesi, että vapaakristillisyys tunnustaa yhteiskunnan moninaisuuden. Eksklusivistisesta ajattelusta tulee mieleen vainot. Raja-aidat on ylitettävä joko kääntymisellä tai muulla osallisuudella. Ateismi ja fundamentalismi ajavat eri äärilaidoissa sellaista yhteiskunta- ja uskonnollista näkemystä, joka johtaa vihaan ja sitä kautta yhteenottoihin. Eri kirkkojen ja uskontojen edustajilla tulisi olla yhteinen missio pelastaa Suomi sellaisilta konflikteilta, jotka ovat yleistyneet jo muualla Euroopassa.

 

Paneelikeskustelussa rehtori Taina Karhu (SHK), lähetysjohtaja, TT Pekka Huhtinen (ev.-lut.), dosentti Jyri Komulainen (ev.-lut.), TT, isä Mikael Sundkvist (ort.) ja uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä Hiltunen (ev-lut.) keskustelivat kristinuskon suhtautumisesta eri uskontoihin. Johdattelijana toimi koulutuspäällikkö, TT Mari Pöntinen. Seminaarin päätöspuheenvuoron piti jaoston pj, TT Minna Hietamäki.

 

Sihteerinä toimi teol. yo Arto Nuutinen ja hän on koonnut seminaarin alustuksista koosteet.


Aamun hartaudessa Seppo Rissanen mm. kertoi, kuinka oli vuosia sitten työmatkallaan New Delhissä käynyt tutustumassa paikalliseen sikhi-temppeliin. Rukoushetki oli ollut paraikaa meneillä...
Suomalainen uskontokeskustelu on usein tyyliltään ”kuka pelkää mustaa miestä” -keskustelua. Uskontojen kohtaaminen on jo arkea Suomessa, myös uskonnollisten yhteisöjen elämässä. Yhteistyö yli uskon...
Kari Kuula ilmoitti aloittavansa puheenvuoronsa henkilökohtaisella todistuspuheenvuorolla. Hän kertoi, kuinka hän lukiolaisena innostui pelaamaan pingistä ja tutustui sitä kautta poikaan, joka ei k...
Mika Vähäkangas käsitteli kolmea käytännön esimerkkiä Tansanian luterilaisesta kirkosta. Ensimmäinen oli tapaus, jossa kristinusko vaikuttaa toiseen uskontoon ja niiden välillä tapahtuu prosesseja...
Katolisen kirkon uskontoteologisia kantoja voi löytää erityisesti Vatikaanin II konsiilin teksteistä ja sen jälkeen. Katri Tenhunen totesi, että sitäkin ennen kyllä puhuttiin osittain samoista teemo...
Intia on luonteeltaan paitsi superlatiivien maa myös äärimmäisen pluralistinen maa, totesi Jyri Komulainen. Hindulaisuus on dominoiva uskonto muualla Intiassa paitsi koillisessa. Perustuslain mukaa...
Helluntailainen Esa Hyvönen aloitti kevennyksellä: Milloin pastori on valmis pitämään puheen? Luterilainen pappi on aina valmis, koska hänellä on käsikirja. Baptistisaarnaaja puolestaan on valmis v...
Panelistit Taina Karhu, Pekka Huhtinen, Pekka Yrjänä Hiltunen ja Mikael Sundkvist keskustelivat. Puheenjohtajana toimi Mari Pöntinen.
Panelistien alkupuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja Mari Pöntinen kysyi, mitä voisimme tehdä harmonisen yhteiskunnan puolesta. Pääsihteeri Heikki Huttunen totesi hieman kärjistäen, että uskontojen...
Pekka Yrjänä Hiltunen kysyi toisilta panelisteilta, kuinka nämä ymmärtävät pelastuksen. Entä mistä nykypäivän suomalainen etsii pelastusta – vai etsiikö mistään? Eikö hän ennemmin kysy oikeuksiaan...
SEN:n opillisten kysymysten jaoston puheenjohtaja Minna Hietamäki päätti seminaarin lyhyeen yhteenvetoon, jonka hän puki muutaman tärkeän kysymyksen muotoon.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.