SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dosentti Jyri Komulainen: Pluralistisen Intian haasteet uskontodialogille

 

Intia on luonteeltaan paitsi superlatiivien maa myös äärimmäisen pluralistinen maa, totesi Jyri Komulainen. Hindulaisuus on dominoiva uskonto muualla Intiassa paitsi koillisessa. Perustuslain mukaan maa on moniuskontoinen. Kristittyjä Intiassa on 2,3 prosenttia, noin 30 miljoonaa, ja kaikki kristilliset traditiot ovat edustettuina.

 

Uskontojen moninaisuuden lisäksi ihmisten etninen tausta ja kastitausta vaikuttavat niin, että Intia on ennemmin monimuotoinen mosaiikki kuin sulatusuuni. Uskontodialogi on siis väistämätöntä Intiassa.

 

Vatikaanin toisessa konsiilissa intialaiset piispat olivat isossa osassa liittyen uskontodialogikysymyksiin. Kirkkojen maailmanneuvoston uskontodialogiosaston ensimmäinen johtaja oli myös Intiasta. Lisäksi Intia on vaikuttanut ekumeenisen liikkeen kehitykseen. Näin ollen Intialla on ollut paljon painoarvoa uskontoteologisissa kysymyksissä.

 

Komulainen kertoi esimerkin ashram-yhteisöistä (ashram tarkoittaa turvapaikkaa, eräänlaista luostaria). Hän kertoi kuinka katolilaiset ovat pyrkineet kotoperäistämään yhteisöissä kristinuskoa hindulaiseen kontekstiin. On pohdittu sitä, voiko teologiaa harjoittaa intialaisin käsittein. Tätä on Komulaisen mukaan kysytty jo kauan sitten Intiassa, esimerkiksi niiden parissa, jotka kääntyivät hinduista kristityiksi 1900-luvun alussa.

 

Toinen olennainen kysymys on kuulunut, voisiko munkkiuteen liittyvän sääntökuntaelämän toteuttaa intialaisittain. Etelä-Intiassa toimivat Rauhan metsä -yhteisö on esimerkki tästä. Kaksi ranskalaista benediktiiniä perusti yhteisön 1950-luvun alussa. Yhteisössä suoritetaan esimerkiksi hindulaista rituaalia, joka tehdään kuitenkin Kristuksen kunniaksi. Katolista spiritualiteettia toteutetaan siis hindulaisessa kontekstissa. Katoliset papit istuvat esimerkiksi kuten hindupapit ja Maria on yhteisön kuvissa hindujumalattarien kaltainen.

 

Toisessa hyvin inklusivistisessa ashramissa, jossa Komulainen oli vieraillut, oli paljon tavallisia hinduja. Ashramin järjestämässä tilaisuudessa laulettiin Jeesukselle ja ihmiset saivat öljyllä voitelun. Tilaisuudessa kuvastui kansanhurskaus, joka ylitti uskontojen rajat.  Tavalliselle kansalle ei avaudu niinkään korkeakirkollinen elämä vaan karismaattinen ja konkreettinen ajattelutapa, johon liittyy esimerkiksi ajatus parantamisesta.

 

Intialaisessa uskontodialogissa on Komulaisen mukaan kaksi trendiä: Yhtäältä dialogia tapahtuu ashrameissa, suhteessa hindulaiseen spiritualiteettiin. Toisaalta on olemassa katolisen kirkon virallinen uskontodialogi. Monikulttuurisessa ja -uskontoisessa kontekstissa haasteena on kysymys, kenen kanssa dialogia tulisi käydä.

 

Yksi kriittinen kysymys on lisäksi se, pitäisikö äärimmäisen köyhässä Intiassa sosiaalieettinen dialogi asettaa ensisijaiseksi spiritualiteetin dialogiin nähden, Komulainen jatkoi. Ashramit ovat esimerkkejä jälkimmäisestä. Jesuiiat ovat puolestaan Gandhin perinnön pohjalta luoneet vapautuksen teologiaa, joka tosin on vaikea asia daliteille. Protestantitkin ovat edustaneet erityisesti sosiaalieettistä ajattelua.

 

Komulainen kysyi, uhkaako uskontodialogi jäädä Intiassa vain harvojen asiaksi. Se ei juuri kosketa laajoja massoja. Massat hyötyvät sen sijaan sellaisesta uskontojen kohtaamisesta, joka tapahtuu arjessa katutasolla.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.