SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä tekisimme harmonisen yhteiskunnan puolesta? 

 

Panelistien alkupuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja Mari Pöntinen kysyi, mitä voisimme tehdä harmonisen yhteiskunnan puolesta. Pääsihteeri Heikki Huttunen totesi hieman kärjistäen, että uskontojen väliseen vuoropuheluun tuntuu suhtautuvan myönteisimmin ruotsalainen sosiaalityöntekijä, joka ei tiedä mistään uskonnosta mitään. Pitääkö olla uskonnollisesti neutraali, jotta voi ylittää uskontojen rajat, Huttunen kysyi.

 

Hiltunen oli eri mieltä. Hän toi esiin sen, että Suomessa on oltu pitkään kiinnostuneita opillisesta uskontodialogista (islam-työryhmä yms.). Myös eettistä vuoropuhelua on käyty. Uusi esimerkki tästä on Uskot-foorumi. Hiltusen mielestä etäältä katsottuna uskonnot näyttäytyvät yhtenä, luonteeltaan enemmän tai vähemmän inkluvisistisina.

 

Huhtista häiritsee se, että puhutaan uskontojen kohtaamisesta. Sen sijaan tulisi puhua ihmisten kohtaamisesta. Jokainen ihminen on vain likimääräisesti jonkin uskonnon edustaja, henkilökohtaisuus on merkittävä aspekti. Huhtisen mielestä olisi tärkeää, että Suomessa alettaisiin ajaa uskonnonvapautta. Esimerkiksi muslimien tulisi voida kääntyä turvallisesti kristinuskoon.

 

Karhun mukaan helluntailaisuudessa syrjittyjen puolustaminen on tärkeää. Tällöin kohtaaminen tapahtuu nimenomaan yksilötasolla. Karhu muistutti, että Kristuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisessakin oli läsnä kaksi eri kulttuuria, uskontoa ja sukupuolta. Ihmiset ovat tasa-arvoisia Jumalan edessä, siksi meidänkin tulisi nähdä heidät sellaisina.

 

Seppo Rissasen mukaan usein mietimme sitä, mitä ajattelemme muista kun olisi syytä myös tiedostaa se, mitä muut ajattelevat meistä. Turhan usein oletamme muiden ajattelevan meistä jotain ikävää. Rissanen kertoi, kuinka jokin aika sitten Syyriasta tuli kutsu suomalaisille käymään uskontodialogista keskustelua.

 

Rissanen ja Jaakko Hämeen-Anttila lähtivät matkaan. Itse suurmufti otti heidät Syyriassa vastaan. He yllättyivät kun tämä pyysi heitä mukana muslimien perjantain rukoushetkeen. Kun Rissanen saapui paikalle papinpuku päällä ja risti kaulassa, suurmufti toivoi, että hän seisoisi tämän rinnalla rukoushetkessä.

 

Lisäksi mufti kysyi Rissaselta, voisiko tämä puhua siellä jotain. Tilaisuus televisioitiinkin. Kun Rissanen kysyi muftilta, mistä hän voisi puhua, mufti vastasi: ”Yleensä täällä puhutaan Muhammedista, mutta olet kristitty, niin puhu Jeesuksesta”.

 

On jännittävää miettiä, mitä tapahtuisi jos suurmufti tulisi käymään Suomessa. Saisiko hän puhua kirkossa Muhammedista? Kun Rissanen oli kysynyt tätä silloisen seurakuntansa seurakuntaneuvostolta, yksimielinen vastaus oli ollut: kyllä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.