SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

MTh Esa Hyvönen: Kaikki totuus on Jumalan totuutta 

 

Helluntailainen Esa Hyvönen aloitti kevennyksellä: Milloin pastori on valmis pitämään puheen? Luterilainen pappi on aina valmis, koska hänellä on käsikirja. Baptistisaarnaaja puolestaan on valmis viikkoa ennen puheen pitämistä. Helluntailainen taas ei tiedä vielä puhuessaankaan mitä aikoo sanoa. Hyvönen oli kutsuttu pitämään puhe melko lyhyellä varoitusajalla, joten kunnon helluntailaisena hänkin luotti Pyhän Hengen johdatukseen.

 

Hyvönen halusi oikaista sen virheellisen käsityksen, että vapaakristillisyys olisi syntynyt Yhdysvalloissa. Se sai muotonsa pitkälti siellä mutta itse ideologia syntyi alun perin Sveitsissä ja katolisen Belgian alueella. Leuvenissa poltettiin esimerkiksi Lutherin kirjoja ennen vastauskonpuhdistusta ja alppijärvissä hukutettiin vapaakristittyjen edelläkävijöitä. Juuri näistä kokemuksista syntyivät ajatus uskonnon, sanan ja omantunnon vapaudesta. Vapaakristillinen näkemys syntyy Hyvösen mukaan juuri vainon kokemuksesta. Liikkeen haaveena on yhteiskunta, jossa uskontojen välinen rauha vallitsisi ja jossa uskontoa voisi harjoittaa ilman pelkoa käännyttämisestä tai vainoamisesta.

 

Monissa maissa, joissa kristinusko on virallisesti kielletty, löytyy kuitenkin helluntailaisia, jotka elävät maan alla. Helluntailaisuudesta on tullut valtavirtakristillisyyttä ja arvioidaan, että heitä on jo eniten kristityistä heti katolisten kristittyjen jälkeen. Yhdeksi syyksi suureen suosioon on arvioitu sitä, että kun helluntailaiset menevät uusille alueille, heistä tulee heikkojen puolestapuhujia. Ilmiö nousee Hyvösen mukaan omasta perinteestä: liike on ollut aikoinaan itse vainottu. Vapaakristillisyys on syntynyt rauhanliikkeeksi. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys ja rauha ihmisten välille.

 

Hyvönen toi esiin vapaakristillisissä piireissä esiintyvän teologisen väittämän: kaikki totuus on Jumalan totuutta. Jokainen filosofia sisältää totuuden siemeniä, koska kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvia. Helluntailainen lähetystyö etsii kosketuskohtia siihen mikä on yhteistä. Uskontojen välillä voidaan Hyvösen mukaan löytää yhteys niiden yhteisten hyvien asioiden kautta, jotka jaamme keskenämme Jumalan kuvina.

 

Hyvönen kertoi, kuinka hän tutustui Belgiassa juutalaiseen naiseen, jonka isä jakoi asuntonsa muslimimiehen kanssa. Isä ja muslimimies jakoivat saman näkemyksen hyvän tekemisestä. Hyvösen mukaan myös helluntailaiset haluavat olla tekemässä hyvää niillä ehdoilla, jotka ympäristö luo. Se riisuu aseet kaikenlaiselta vihamielisyydeltä.

 

Suomalainen yhteiskunta on monimuotoistumassa. Vapaakristillisyys tunnustaa moninaisuuden. Eksklusivistisesta ajattelusta tulee mieleen vainot. Raja-aidat on ylitettävä joko kääntymisellä tai muulla osallisuudella. Ateismi ja fundamentalismi ajavat eri äärilaidoissa sellaista yhteiskunta- ja uskonnollista näkemystä, joka johtaa vihaan ja sitä kautta yhteenottoihin. Eri kirkkojen ja uskontojen edustajilla tulisi olla yhteinen missio pelastaa Suomi sellaisilta konflikteilta, jotka ovat yleistyneet jo muualla Euroopassa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.