SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri Heikki Huttunen: Uskontojen kohtaaminen läheistä sukua ekumenialle 

 

Suomalainen uskontokeskustelu on usein tyyliltään ”kuka pelkää mustaa miestä” -keskustelua. Uskontojen kohtaaminen on jo arkea Suomessa, myös uskonnollisten yhteisöjen elämässä. Yhteistyö yli uskontorajojen on hyödyllistä mutta ei helppoa tai itsestään selvää, koska uskontojen kohtaamiseen liittyy aina myös pelkoja.

 

Huttunen kertoi, että seminaari ei ole uskontodialoginen vaan, että nyt puhumme siitä mitä kristillinen uskomme opettaa meitä ajattelemaan ihmisistä, jotka ovat oman uskomme ulkopuolella. Kyseessä siis uskontoteologinen seminaari.

 

On syytä huomata, että ekumeniaan ei käsitteellisesti sisälly uskontojen kohtaamisen ajatus. Usein esiintyy virheellinen käsitys, että ekumenia laajenisi kristinuskon ulkopuolelle. Ekumeniassa on kuitenkin Huttusen mukaan kyse Kristuksen opetuslasten yhteydestä, sen etsimisestä ja vahvistamisesta. Silti uskontojen kohtaaminen on ekumeeninen tehtävä; se on läheistä sukua ekumenialle mm. metodinsa puolesta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.