SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päätössanat  

 

SEN:n opillisten kysymysten jaoston puheenjohtaja Minna Hietamäki päätti seminaarin lyhyeen yhteenvetoon, jonka hän puki muutaman tärkeän kysymyksen muotoon.

 

Ensiksi hän toi esiin kertomusten tärkeyden. Juuri kertomuksilla määrittelemme sitä, minkälaisia me olemme. Hietamäki viittasi esimerkinomaisesti Esa Hyvösen mainitsemien vapaakristittyjen vainokokemusten merkitykseen heidän identiteetilleen, ja kysyi heti perään, mitkä kertomukset määrittävät meitä itseämme täällä Suomessa.

 

Toinen oleellinen kysymys Hietamäen mukaan on Jyri Komulaisen esittämä kysymys siitä, kenen ehdoilla dialogia käydään. Suomessakin on yksi valtakirkko ja useita vähemmistökirkkoja, joten aihe on relevantti meilläkin.

 

Hietamäki mainitsi myös tietynlaisen hapuilun tärkeyden liittyen uskonelämään ja Jumalan etsimiseen. Kuinka sovittaa se yhteen haastavaan uskontodialogitilanteeseen liittyvän vahvan oman identiteetin vaatimuksen kanssa?

 

Lopuksi Hietamäki kysyi, miten oppisimme elämään sen tosiasian kanssa, että on olemassa oikeasti erilaisia uskontoja. Ja kuinka osaisimme yhdistää tämän siihen, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.