SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Professori Mika Vähäkangas: Kolme esimerkkiä Tansaniasta 

 

Mika Vähäkangas käsitteli kolmea käytännön esimerkkiä Tansanian luterilaisesta kirkosta. Ensimmäinen oli tapaus, jossa kristinusko vaikuttaa toiseen uskontoon ja niiden välillä tapahtuu prosesseja. Toinen käsitteli sitä, miten kristityt osallistuvat toisen uskonnon aktiviteetteihin – jopa sen jäseninä. Kolmas tapaus kuvasi toisten uskontojen vaikutusta kristinuskoon.

 

Tansanialaiset luterilaiset ovat tehneet lähetystyötä Sonjo-kansan parissa jo 60 vuotta, katolilaiset 50 vuotta ja viime aikoina myös helluntailaiset. Luterilaiset ovat ihmetelleet, miksi Sonjo-kansan väki ei käänny kristinuskoon. Kun asiaa on tutkittu, on huomattu, että lähetystyön kohteena olleet ottivat kyllä kaiken uuden kristinuskon opin vastaan, mutta liittivät sen välittömästi omaan uskonnolliseen viitekehykseensä. Esimerkiksi yhdessä etnisessä ryhmässä Jeesus ymmärrettiin samaksi henkilöksi kuin kansanuskoon liittyvä esikuvallinen opettaja. Ajateltiin, että opettaja oli ollut ensin heidän parissaan ja siirtynyt sitten Eurooppaan perustamaan kristinuskon.

 

Tansanian kristityt osallistuvat usein muidenkin uskontojen toimintaan. Vähäkangas kertoi, että Arushan kaupungin lähellä vaikutti perinteinen parantaja, jonka toiminta perustui afrikkalaiseen traditioon. Eräällä papeille suunnatulla teologian kurssilla vierailtiin parantajan luona. Vähäkangas pääsi mukaan tähän vierailuun. 

 

Parantaja suostui tapaamiseen ainoastaan, jos vieraat tulisivat sunnuntaina klo 10, jolloin kristityt ovat jumalanpalveluksissaan. Jos ajankohta olisi ollut jokin toinen, parantajan luona käyvät kristityt olisivat pelästyneet kristittyjen pappien joukkoa eivätkä olisi uskaltaneet enää tulla parantajan luo. Ilmiö toimii myös toisin päin: kun vanha parantajamies oli kuolemaisillaan, hän pyysi kristillistä kastetta.

 

Kolmanneksi Vähäkangas antoi esimerkin siitä, kuinka kristinuskon sisällä omaksutaan muiden uskontojen ulottuvuuksia. Eläkkeelle jäänyt aikaisemmin lähetystyöntekijänä toiminut luterilainen pappi sai unessa reseptin, joka parantaisi syövän, aidsin, malarian yms. Mies kehitteli lääkkeen omien sanojensa mukaan Jumalan antamien ohjeiden mukaan ja antoi sitä aids-potilaalle, joka parani. Sana alkoi vähitellen kiertää ja lopulta parantajan luo johti 50 kilometrin autojono. Muutamien kuukausien aikana hänen luonaan kävi miljoonia potilaita, mm. ministereitä. Pastorista tuli hetkessä Tansanian kuuluisin ihminen. Ilmiö oli pian osa Tansanian luterilaista kirkkoa. Perinteisestä uskonnosta omaksuttiin ilmiö, jossa ihminen saa kriisin kautta unessa ohjeita esi-isiltään tai hengiltä. Kristityn miehen käyttämä lääke oli lisäksi ollut käytössä esimerkiksi maasai-kansalla jo pitkään. Toimintatavassa oli erilaista se, että nyt rukoukset olivat sisällöltään kristillisiä. Muutenkin on tavallista, että uskonnolliset vaikutteet ja henkilöt menevät ristiin. Käytännön tasolla uskonnollisuus on hyvin synkretististä.

 

Vähäkangas kysyi lopuksi, kuinka tehdä välttämättömyydestä hyve. Kristinusko ei ole sitoutunut yhteen tiettyyn kulttuuriin. Jos usko on käännettävissä kulttuurista toiseen, ehkä se on käännettävissä myös uskonnollisesta kontekstista toiseen. Usko on tällöin rajoiltaan epäselvä mutta ”notkea”. Mukaan tulee helposti piirteitä, jotka eivät ole joidenkin mielestä enää kristillisiä. Kristinuskon sisällä tapahtuu eräänlaista synkretististä prosessia. Vähäkankaan mukaan juuri tämä synkretismi on se ”musta mies”, jota pelätään. Hän mainitsi esimerkkinä inkarnaation, jossa logos tulee lihaksi. Siinäkin on kyse synkretismistä – jumaluus tulee sotkuiseen todellisuuteemme. Näin ollen, voisiko uskontoja lähestyä inkarnaatioajatuksen kautta? Ei niin, että kaikki olisi hyväksyttävää, mutta ei myöskään niin, että muut uskonnot automaattisesti saastuttaisivat kristinuskon. Siis, menettääkö kristinusko ominaislaatunsa ja identiteettinsä jos myönnetään, että uskontojen välisiä prosesseja on ja että ne ovat synkretistisiä?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.