SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

TL Katri Tenhunen: Muiden uskontojen kirjoituksissa on lukuisia Sanan siemeniä 

 

Katolisen kirkon uskontoteologisia kantoja voi löytää erityisesti Vatikaanin II konsiilin teksteistä ja sen jälkeen. Katri Tenhunen totesi, että sitäkin ennen kyllä puhuttiin osittain samoista teemoista ihmisen pelastumisen mahdollisuuden yhteydessä, mutta asenne oli silloin vielä melko varauksellinen suhteessa toisiin uskontoihin.

 

Toisen konsiilin teksteissä toisten uskontojen rooli esitettiin ensimmäistä kertaa positiivisessa valossa. Sanan siemeniä löytyy eri uskonnoista. Usein tähän liittyy myös ajatus valosta, joka valaisee jokaisen ihmisen.

 

Klassinen ajatus siitä, että kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta, tulkittiin Vatikaanin toisessa konsiilissa niin, että se koskee vain kristittyjä, jotka tietävät kirkon olevan välttämätön pelastuksen kannalta. Tämä ei koske niitä jotka eivät ilman omaa syytään tunne kirkkoa.

 

Asiakirja Lumen Gentium kuvaa, kuinka kaikki ihmiset ovat kutsutut Jumalan yhteyteen. He, jotka etsivät tuntematonta Jumalaa mutta eivät tunne evankeliumia ja joille omatunto kertoo Jumalasta, ovat jollain salatulla tavalla yhteydessä kristittyihin. Sekin hyvä mitä muiden kuin kristittyjen keskuudessa on, on Jumalan lahjaa. Ponnisteluillaan kirkko saa aikaan sen, että se hyvä mitä kylvetty ihmisten mieleen, ei mene hukkaan vaan täydellistyy.

 

Vatikaanin toisessa konsiilissa esitettiin lisäksi, että osallisuus Kristuksen pääsiäissalaisuuteen on mahdollista kaikille ihmisille Pyhän Hengen työn kautta. Kaikilla kansoilla on yksi ja sama alkujuuri, Jumala. Katolinen kirkko ei hylkää sitä hyvää ja pyhää mitä esiintyy muissa uskonnoissa. Vaikka ne poikkeavatkin usein kirkon opetuksesta, ne voivat samalla tuoda säteen totuudesta.

 

Konsiilin jälkeen on myös esiintynyt uskontoteologisia kannanottoja. Paavi Paavali VI on esimerkiksi kirjoittanut, kuinka kirkko kunnioittaa ja arvostaa eri uskontoja. Niissä miljoonat ihmiset etsivät vilpittömästi Jumalaa. Lisäksi niiden kirjoituksissa on lukuisia Sanan siemeniä. Kuitenkin paavin mukaan ihmiskunta löytää täydellisesti vasta Kristuksessa sen mitä etsii. Ainoastaan kristinusko antaa elävän ja oikean suhteen Jumalaan.

 

Johannes Paavali II totesi, että pelastuksen universaalius merkitsee sitä, että se on kaikkien saavutettavissa. Kaikilla ei ole mahdollista liittyä kirkkoon tai kuulla evankeliumia. He voivat tulla pelastuksesta osallisiksi Kristuksen ja armon kautta, vaikkeivat olisikaan kirkon virallisia jäseniä.  Paavi huomioi myös Hengen läsnäolon mahdollisuuden muissa uskonnoissa; jokainen aito rukous on Pyhän Hengen vaikuttama.

 

Paavillinen uskontodialogineuvosto esitti vuonna 1991, että kaikki, jotka pelastuvat ovat osallisia samasta pelastustodellisuudesta, osa tietämättöminä siitä, että Kristus on heidän pelastuksensa lähde. Seuratessaan omaatuntoaan ja harjoittaessaan sen mukaisesti hyvää, ihmiset seuraavat Jumalaa, vaikkeivat tunnista tai tunnustakaan häntä pelastajakseen. Pisimmälle menevässä lausunnossa todetaan, että tekemällä omassa traditiossaan hyvää voi saavuttaa pelastuksen.

 

Lopuksi Tenhunen toi esiin, että katolinen opetus on kuitenkin yhteensopimaton uskonnollisen pluralismin kanssa. Jos esimerkiksi uskonnolliset rituaalit ovat riippuvaisia taikauskosta, ne voivat kirkon mukaan olla esteenä pelastukselle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.