SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Karismaattinen kirkko - ajatuksia ja keskustelua 10.5.2012

Kuva: Martin Boulanger

Karismaattinen kirkko oli teemana seminaarissa, joka pidettiin 10.5.2012 Helsingin Saalem-temppelissä. Tilaisuuden avasi seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen. Teemasta alustivat teologian jatko-opiskelija Samuel Ruohomäki, kirkkoherra Mikko Matikainen ja TT Pekka Metso. Hengen uudistus -liikkeestä katolisessa kirkossa nähtiin video. Kommentointia johti pastori Esa Hyvönen.

 

Helluntailainen Saalem ei ole yksittäinen ja erillinen seurakunta vaan sen sijaan uusia seurakuntia synnyttävä emoseurakunta, totesi seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen tervehdyspuheessaan. Sen synnyttämissä seurakunnissa on jo kaksinkertainen määrä jäseniä omaan jäsenmäärään verrattuna.

 

Korhonen esitteli myös oman kirjasensa Tyypillinen hellari, jossa hän käsittelee helluntailaisuutta lyhyissä kirjoituksissa.

 

Hänen mukaansa helluntailaisuus on ollut Suomessa eräänlainen oppositioliike laitoskirkkoa vastaan. Helluntai-karismaattinen liike on elänyt nyt sata vuotta. Paitsi itsenäisesti kirkkokunnista riippumatta, liike leviää myös kirkkokuntien sisällä uudistaen niitä.

 

Koosteen alustuksista ja keskustelusta on laatinut teol. yo Arto Nuutinen, opillisten kysymysten jaoston sihteeri.


Helluntaiseurakunnassa lapsuutensa viettäneelle Samuel Ruohomäelle on jäänyt mieleen karismaattisia kokemuksia jo vuosien takaa: seurakunnan herttainen täti joka liikuttui papin puheesta, iloinen m...
Katolisena osuutena teemaan esitettiin katolisen kirkon karismaattista uudistusta käsittelevä video.
Luterilaisuudessa tunnustetaan vahvasti sitoutuminen profeettakirjoituksiin. Samaan aikaan korostetaan tasapainoista jumalakuvaa, jossa keskitytään sekä Isään, Poikaan että Pyhään Henkeen. Tämä var...
Pekka Metson näkökulma aiheeseen liittyi seuraavaan haasteeseen: Kasteesta juontuu sakramentaalinen karismaattisuus, joka on siten kaikkien kristittyjen yhteisesti jakama. Samaan aikaan kuitenkin k...
Yleisöstä todettiin, että karismaattisia ilmiöitä on mahdotonta redusoida vain psykologisiksi tai sosiologisiksi ilmiöiksi. Ilmiö on kasteen näkökulmasta avautuva. Kommentoija kyseenalaisti myös jy...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.