SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Karismaattinen uudistus katolisessa kirkossa 

 

Katolisena osuutena teemaan esitettiin katolisen kirkon karismaattista uudistusta käsittelevä video.

Yhtenä alkusysäyksenä uudistukselle oli videon mukaan se, että katoliset nuoret tutkivat 1960-luvulla alkukirkon aikaa ja erityisesti helluntaita ja kokivat Hengen vaikutusta omassa elämässään. Esimerkiksi parantaminen ja musiikki olivat kiinnostuksen kohteina.

 

Videolla tuotiin esiin, kuinka karismaattinen uudistus on auttanut ymmärtämään kirkon jäseniä siinä, keitä he ovat kristittyinä. Myös se on ymmärretty yhä paremmin, että Jeesus elää ja haluaa kommunikoida ihmisten kanssa ja antaa heille lahjoja. Nämä lahjat on tarkoitettu Jeesuksen työn jatkamiseen ja ne auttavat meitä olemaan parempia ihmisiä, mikä meidän tehtävämme sitten onkin.

Videolla kerrottiin myös, että kaikki paavit ovat suhtautuneet myönteisesti karismaattista liikettä kohtaan aina Vatikaanin II konsiilista alkaen.

 

LisätietoaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.