SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkoherra Mikko Matikainen 

 

Luterilaisuudessa tunnustetaan vahvasti sitoutuminen profeettakirjoituksiin. Samaan aikaan korostetaan tasapainoista jumalakuvaa, jossa keskitytään sekä Isään, Poikaan että Pyhään Henkeen. Tämä varjelee ylilyönneiltä – siltä että jotain puolta korostetaan liikaa toisten kustannuksella. Karismaatikon Jumala on siis kolmiyhteinen, ei vain Jumala Pyhänä Henkenä.

 

Matikainen toi esiin, että luterilaisille keskeisen Augsburgin tunnustuksen mukaan seurakunta on ensisijaisesti uskon ja Pyhän Hengen yhteys sydämissä. Sillä on kuitenkin myös ulkoiset merkkinsä. Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan kirkko on karismaattinen yhteisö, jolla on yksi pää, Kristus. Hän antaa seurakunnalle elämän Pyhän Hengen kautta.

 

Ihminen on kokonaisvaltaisesti Jumalan edessä; hän voi palvella Jumalaa kaikin tavoin. Kirkko Kristuksen ruumiina sisältää erilaisia ihmisiä jäseninään. On tärkeää, että samaan aikaan vallitsee yksimielisyys rakkaudessa. Tähän liittyen on olennaista, että kumarretaan yksin Kristusta.

 

Luterilaisen kirkon sisällä esiintyy armolahjojen vastustusta, Matikainen valotti. Usein ajatellaan, että ne eivät kuulu nykyaikaan tai että ne ovat jotain vierasta uskonnollisuutta. Joskus myös ihmistä saatetaan pitää hulluna, jos hän käyttää armolahjoja. Tällaisen kannan takana on usein uskon ymmärtäminen yksipuolisesti totena pitämisenä – kokemuksellisuus on jäänyt sivuun.

 

Matikaisen mukaan järjen ja transsendenssin välillä painitaan kovasti. Se, joka ei ole tullut Pyhän yllättämäksi, ei oikein osaa suhtautua siihen. Olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, ettei ihminen voi hallita Henkeä, Matikainen sanoi. Ei pidä luulla omaavansa ainoaa totuutta.

 

Matikainen palasi vielä luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoihin. Niissä tulee esiin se, kuinka Pyhä Henki vanhurskauttaa ihmisen. Ellei Jumala vaikuta ihmisessä, ihminen ei itse pysty muuttamaan itseään. Tätä korostetaan tunnustusteksteissä yhä uudelleen. Matikainen sanoi pitävänsä kaikesta siitä, mikä tuo ihmisten elämään Pyhän Hengen todellisuutta, olipa kyseessä sitten ylistyslaulut tai virret.

 

Uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä, koska se on Jumalan tahto. Jos on kokenut Jumalan hyvyyttä ja haluaa kertoa siitä, joskus saatetaan ajatella, että henkilö haluaa korottaa itseään. Ihminen on Matikaisen mukaan kuitenkin ansioton palvelija, joka saa iloita siitä, että voi olla mukana Jumalan suunnitelmassa.

 

Paavalin Galatalaiskirjeessä puhutaan Hengen hedelmistä. Ne kertovat siitä, mitä Jumalan Henki tekee meissä kun olemme alttiita ja avoimia, Matikainen totesi ja jatkoi, että niiden myötä alamme muuttumaan kirkkauden kaltaisiksi. Ne ovat muutosta persoonassamme. Samaan aikaan Korinttilaiskirjeessä sanotaan, että suurin on rakkaus. Jos elämässä painopiste on siinä, mikä edistää uskoa, toivoa ja rakkautta, tekomme ja niiden hedelmät kestävät ikuisesti.

 

Jokaista kirkon jäsentä koskeva yleinen pappeus annetaan kasteessa. Kastettu opetetaan vähitellen Jeesuksen jälkiin. Niitä jälkiä seuraten eletään karismaattista elämää, Matikainen totesi. Olennainen kysymys hänen mukaansa on se, kuinka olla luonnollisesti yliluonnollisia.

Luterilaisuudenkin sisällä on erilaisuutta jumalanpalveluksiin liittyen: suomalainen ja esimerkiksi etiopialaisen Mekane Yesus -kirkon jumalanpalvelus eroavat suuresti toisistaan. Jälkimmäisessä on aivan tavallista, että pahoja henkiä ajetaan pois ihmisistä ja rukoillaan kielillä.

 

Karismaattisuuden ei tarvitse tarkoittaa kuitenkaan välttämättä helluntailaisuutta. Tämän päivän luterilaisessa kirkossa karismaattisuus on esimerkiksi esirukouslappuja, mahdollisuutta rukoilla papin kanssa sekä enemmän ja vähemmän ääntä. Matikainen kertoi, kuinka hän itse vierastaa voimakasta kielilläpuhumista. Jos hän johtaa seurakunnan tilaisuutta, hän ei katso sellaista, mikä vaivaannuttaa seurakuntalaisia.

 

Matikainen toi vielä lopuksi esiin, että luterilaisuudessa vaikuttaa New Wine -liike, joka antaa seurakunnissa armolahjaopetusta. Myös Lähetysseurassa on maailmanlaajaa näkemystä karismaattisuudesta. Lisäksi Hengen uudistus kirkossamme ry:n perustamassa Kirkonrakentajien Foorumissa keskustellaan monipuolisesti karismaattisuudesta. Karismaattisuus ei ole siis luterilaisuudessakaan vierasta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.