SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Burkhard Neumann: Vastavuoroisen kasteen tunnustamisen ekklesiologiset seuraukset

Useimmat kirkot yhtyvät ajatukseen, että kaste on yksi elämän keskeisistä mysteereistä.  Se on tie uuteen elämään ja Jumalan todellisuuteen sekä ilmaisee jotain jo olevasta todellisuudesta. Kastenäkemykset eroavat usein siinä, ajatellaanko kasteen olevan uskon merkki vai Jumalan teko. 

 

Lapsikaste ei kuitenkaan ole merkityksetön automaatio – myös lapsikasteessa Kristus ja usko ovat erottamattomia elementtejä. Jumala vaikuttaa kastetussa, siksi kaste ei koskaan ole turha. Jokainen kastettu yhdistyy Kristukseen. Kaste on pyhä merkki Jumalalta, joka yhdistää meidät Jumalaan ja toisiimme. Kasteen kautta ihminen liittyy kirkkoon ja kastetuista muodostuu yksi Kristuksen ruumis. Kasteessa ihmiset elävät uutta elämää yhteydessä ja Kristuksen sovituksessa.

 

Tärkeää on se, että kasteen päätoimija on Jumala – tästä meillä on oltava perustava yksimielisyys. Kasteen merkki- ja lahjaluonne kuuluvat yhteen. Ulkoinen merkki kertoo sisäisestä muutoksesta ihmisessä.  

Kasteesta puhuttaessa sakramentti - sanan käyttö on ongelmallista, sillä sakramentilla on eri merkitys eri kirkoissa.

 

Roomalaiskatolisessa kirkossa kasteen sakramenttiluonne liittyy kirkon jäseneksi, kristityksi, tulemiseen. Ei ole muuta keinoa tulla kirkon jäseneksi kuin kasteen kautta. Kasteen on pakko olla enemmän kuin vapaasti valittava tapahtuma liittyä kirkkoon, sillä Kirkko ei ole vain joukko ihmisiä, jotka haluavat kokoontua ja nimittää itseään Kirkoksi. Kirkon jäsenyydellä on siis sakramentaalinen luonne. Kaste on todella tulemista Kristuksen ruumiin jäseneksi.

 

Kasteeseen liittyy silti myös konkreettinen yhteisö. Kukaan ei voi kastaa itseään, vaan kaste tulee saada toiselta. Myöskään sakramentaalinen Kristuksen ruumiin jäseneksi liittyminen ei sulje pois ihmisen vastausta kutsuun liittyä seurakuntaan ja elää uutta elämää kristittyjen yhteydessä.

 

Kristityksi tuleminen on todella prosessi. Sen keskeisessä tapahtumassa ihminen liitetään Kristukseen. Voidaan kuitenkin kysyä, miten jäsennämme Kristityn elämän elementtejä.  Onko Jumalan työllä jokin järjestys, jossa evankeliumin kuuleminen uskontunnustaminen, kaste ja ehtoollinen tapahtuvat? Mitä sakramentaalisuus tarkoittaa näiden asioiden kautta tarkasteltuna? Elämä kirkon jäsenenä sisältää monia asioita, siksi yhteinen kastekäsitys ei riitä täyden yhteyden saavuttamiseen. Kastetta ei voida tunnustaa ilman ekklesiologista yhteyttä. Katolisille kasteen tunnustaminen on ollut osa tärkeää prosessissa, jossa on tunnustettu muita kirkkoja.

 

Kasteella on sekä henkilökohtainen että ekklesiologinen ulottuvuus. Näitä ulottuvuuksia ei voi erottaa toisistaan: Yksin on mahdotonta olla kristitty. Kasteen kautta jokaisella on oikeus kuulua Kirkkoon ja olla kristitty. Jos kaste nähdään Jumalan asettamana, olemme uuden ekumeenisen kysymyksen äärellä: Entäpä kristilliset liikkeet, joilla ei ole sakramentteja, esimerkiksi Pelastusarmeija.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.