SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Erik Vikström: Kasteen tunnustaminen käytännössä

Porvoon sopimusprosessissa mukana olleen Erik Vikströmin mukaan luterilainen kastekäsitys on avoin ja joustava. Kristittynä eläminen alkaa kasteessa ja kasteessa saatu usko kannattelee elämää. Luterilaisille kaste on siis tärkeä hetki elämässä mutta myös elämänmittainen prosessi. Vikström huomautti, että kastepäivä on ollut hänen elämänsä tärkein päivä.

 

Vikström kiinnitti huomion kasteen ulottuvuuteen, josta ei vielä ollut keskusteltu. Kasteella on myös eksorkistinen aspekti: kastekaavassa puhutaan ihmisen siirtymisestä pois pimeyden vallan alta.

Tätä näkökulmaa vasten Vikström oli kiinnostunut siitä, miten baptistit näkevät lapsen aseman ennen kastetta? Katolisessa perinteessä lapsi ei voi tulla kirkkoon, ennen kuin hänet on kastettu. Siksi lasten kastaminen kotona on jäänyt perinteeksi. 

 

Kotikaste-perinteeseen on liittynyt myös se, että kastetta seuraavana sunnuntaina perhe tuo lapsen kirkkoon ja seurakunta rukoilee lapsen puolesta. Nykyään luterilaisessa ja baptistiperinteessä on käytännön tasolla prosesseja, jotka vievät kastekäytäntöjä lähemmäksi toisiaan: baptistit kastavat entistä nuorempiakun taas luterilaisessa kirkossa aikuiskasteet, erityisesti konfirmaation yhteydessä ovat yleistyneet.

 

Sekä lapsi- että aikuiskaste voidaan nähdä uskonkasteina. Käsitys uskosta on kuitenkin eri. Luterilaiset korostavat uskon lahjaluonnetta ja siksi lapsikaste nähdään uskonkasteena. Baptisteilla korostuu kaste uskon merkkinä. Yhtäältä molemmissa perinteissä ajatellaan, että kaste voi tapahtua vai n kun uskoa tunnustetaan. Luterilaisuudessa uskontunnustaminen on yhteisen uskon tunnustamista ja siksi kastehetkellä perhe ja kummit tunnustavat uskon.

 

Lopuksi Vikström totesi, että kirkkojen tekemä työ pakolaistilanteessa toimii kristillisenä todistuksena: monet pakolaiset haluavat ottaa kasteen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.