SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Heta Hurskainen: Kommenttipuheenvuoro luterilaisesta kontekstista

Magdeburgin sopimus rakentuu kuudesta eri näkökulmasta kasteeseen. Kasteessa tullaan kristityksi, kasteessa vapautetaan synnin vallasta, kasteessa ihminen otetaan Jumalan lapseksi, kasteessa ihminen aloittaa uuden elämän Kristuksessa, kasteessa otetaan kirkon jäseneksi. 

 

Nämä elementit ovat olennaisia myös luterilaisessa kirkossa. Kuitenkin lisänä sopimustekstiin, luterilaisuudessa korostetaan kastamista sekä Kristuksen kirkon, että historiallisen kirkon jäsenyyteen. Samoin korostetaan sitä, että kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen, mikä avaa mahdollisuuden kristittynä kasvamiseen.

 

Suomessa kasteesta ei ole käyty keskusteluja luterilaisen ja ortodoksisen kirkon välillä. Aihetta on sivuttu vain keskusteltaessa luterilais-ortodoksisista avioliitoista ja niissä syntyvistä lapsista. Kuitenkin ekumenia alkaa kasteesta ja kaste on sen perusta. Suomessa metodistit hyväksyvät muiden kirkkojen kasteet ja toivottavat muiden kirkkojen jäsenet tervetulleeksi ehtoolliselle. Metodistikirkot hyväksyvät myös muiden kirkkojen papit saarnaajiksi mutta käytännössä tätä tapahtuu harvoin. Anglikaanien ja luterilaisten välinen Porvoon sopimus sisältää täyden tunnustamisen: toisen kirkon jäseniin suhtaudutaan kuin omiin jäseniin.

 

Vapaiden suuntien ja helluntailaisten kanssa tilanne on toisenlainen: tähän mennessä kasteentunnustamisesta ei ole sovittu mutta dialogin tarve tunnustetaan. Myös baptistikirkon kanssa dialogia tarvitaan.


Erilaisissa tilanteissa on tärkeää, ettei kirkkoja aseteta eri kategorioihin, jolloin niitä lähestytään vain kastekysymyksen kautta – vaarana on, että kasteesta tulee raja meihin ja muihin.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.