SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskustelu Jan Edströmin puheenvuoroon

Seuranneessa keskustelussa kiinnostusta herätti baptistien käyttämä kasteen vahvistaminen. Sen sisältönä ei ole uudelleenkastaminen vaan kasteen valojen uusiminen. Myös muissa kirkoissa nähtiin tärkeänä kasteen muistaminen sekä jumalanpalveluselämässä, että arjessa. Kasteeseen sisältyy sekä lahja, että kutsu elää kristillistä elämää. Näin ollen kaste tapahtuu kerran mutta on silti joka päivä uusi. 

 

Myös konfirmaatio on tuon kasteen vahvistamista. Konfirmaatiossa ja sitä edeltävässä rippikoulussa toteutetaan juuri ajatusta kasteesta kasvuna. Muistutettiin, että kasteeseen liittyvän opetusvelvollisuuden dogmaattiset muotoilut kehittyivät reformaation aikaan dialogissa baptistien ja katolisten välillä.

Myös baptistien käymät keskustelut herättivät keskustelua. Edström korosti, että baptistit ovat kongregationalisteja ja keskustelut ovat pitkiä, sillä keskusjohtoa ei ole.

 

Puhuttiin myös kristillisen elämän alkamisesta suhteessa kirkkoon. Luterilaisille ja katolisille kristityiksi tullaan kasteen kautta. Baptisteille kaste on tärkeä mutta kristityksi tulemisen kannalta tärkeintä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Kuitenkin, vaikka pelastus on yksilön asia, kristillisyys liittyy aina yhteisöön. Näin ollen esimerkiksi itsensä kastaminen on mahdotonta.

 

Voiko siis olla kastamattomia kristittyjä? Esimerkkejä haettiin alkukirkon marttyyreistä, jotka kuolivat kastamattomina. Modernissa teologiassa esimerkkinä ovat Karl Rahnerin käsitys anonyymeistä kristityistä.

Mikä sitten on sakramentti ja mitä sillä tarkoitamme? Käsitteen käyttö on ongelmallista, koska sillä tarkoitetaan eri asioita. Toisaalta muistutettiin, että Jumala on enemmän kuin sakramentti. Kaste on kuitenkin näkymättömän mysteerin näkyvä merkki. Se tekee yhteyden näkyväksi ja on yhteyden symboli. Toisaalta voidaan miettiä, mitä muita yhteyden merkkejä kristityillä on kasteen lisäksi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.