SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskustelua reformaation merkkivuodesta

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua reformaation merkkivuodesta. Nähtiin tärkeänä, että kyseessä ei ole protestanttisen tai saksalaisen itsetietoisuuden juhla vaan juhla, joka avaa ekumeenisia ovia. Merkkivuosi on yhteinen symboli: Kristuksen vuosi tai Raamatun juhlavuosi. 

 

Saksassa myös ortodoksit ottavat osaa juhlan valmistamiseen, vaikka ortodoksinen kirkko ei ollut osa saksalaista yhteiskuntaa reformaation aikaan. Myös Suomessa reformaation merkkivuotta juhlitaan ekumeenisesti – samana vuonna vietetään sekä Suomen itsenäisyyden että Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlavuotta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.