SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilais-katolisen ekumenian merkkipaalu 10 vuotta

Vuosikymmen on vierähtänyt siitä, kun Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja roomalaiskatolisen kirkon edustajat allekirjoittivat 31.10.1999 Augsburgissa Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista (YJV).

 

Allekirjoittamisen 10-vuotisjuhlaa vietetään samassa paikassa 30.–31.10.2009. LML:n väistyvä pääsihteeri Ishmael Noko kehottaa jäsenkirkkoja muistamaan myös kansallisesti, hiippakunnallisesti ja seurakunnallisesti tätä ekumeenista virstanpylvästä. Juhlapäivän vietto on osa reformaation 500-vuotisjuhlaan vuonna 2017 valmistavaa kansainvälistä reformaation vuosikymmentä.

 

Noko korostaa, että samalla kun muistetaan Martti Lutherin ja muiden reformaattorien elämäntyötä, muistetaan myös jakautumisen aiheuttamaa kipu ja hajaannusta. Juhlavuodesta halutaankin tehdä ekumeeninen juhlavuosi. Tätä ajatellen viidennen kierroksensa kesällä 2009 käynnistänyt kansainvälinen luterilais-roomalaiskatolinen ykseyskomissio valmistelee ensi vuodeksi lausuntoa vuoden 2017 ekumeenisesta merkityksestä. Komission luterilainen puheenjohtaja on piispa Eero Huovinen.

 

YJV:n 5-vuotisjuhlan 2004 jälkeen on työstetty aiempaa laajempaa lausumaa vanhurskauttamisen raamatullisista perusteista. Tämä työ on valmistumassa. Ilonaiheena on myös se, että vuonna 2006 Metodistien maailmanneuvosto liittyi YJV:n allekirjoittajiin Soulissa, Etelä-Koreassa. Meillä Pohjolassa ruotsalais-suomalainen luterilais-roomalaiskatolinen teologinen dialogi aiheenaan ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” on saamassa työnsä päätökseen. Loppuraportti on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2010.

 

Eriävä tulkinta vanhurskauttamisopin pohjana olevan raamatullisen sanoman tulkinnasta ja soveltamisesta oli ”yksi pääsyy lännen kirkon jakautumisesta, mikä johti myös oppituomioihin”. Yhteisessä julistuksessa todetaan, että nämä 1500-luvun oppituomiot vanhurskauttamisopista (oppi pelastuksesta) eivät koske luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon tässä julistuksessa esittämää oppia. Lähentyminen keskeisessä oppikysymyksessä on jo nyt monin tavoin edistänyt kirkkojen palvelua, todistusta ja ykseyttä.

 

Julistuksessa tunnustetaan yhdessä (YJV 15):

Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin.

Tomi KarttunenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.