SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilais-katolisen oppikeskustelun tulos luovutettiin paaville

Suomalainen ekumeeninen delegaatio tapasi paavi Franciscuksen 25.1.2018 tämän yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Piispa Tapio Luoma esitti paaville suomalaisvieraiden tervehdyksen. Hän totesi, että suomalainen luterilais-katolinen dialogi on jatkunut vuodesta 2014. Se sai alkunsa kardinaali Kurt Kochin ehdotuksesta, että yhteinen luterilais-katolinen julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta tulisi valmistella.

 

Juuri valmistuneen raportti voitiin nyt luovuttaa paaville. (Suomennos Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta).

Piispa Tapio Luoma totesi puheessaan muun muassa:

- Luterilais-katolinen dialogi Suomessa edustaa vakavaa yritystä vastata kardinaali Kochin ehdotukseen. Olemme kaivaneet kaivomme syvälle maaperään ja keskustelleet perusteellisesti kirkosta, eukaristiasta ja virasta. Tapaamistemme aikana rukoilimme monta kertaa päivässä, kysyen itseltämme yhä uudestaan yllättyneinä, oliko meillä todella niin paljon yhteistä liittyen näihin kristillisen uskon keskeisiin asioihin.

 

- Näkemystemme kesken on joitakin jäljelle jääviä eroja. Kuitenkaan ne eivät ole kirkkoa jakavia ja näyttävät oikeutetuilta. Toivomme, että LML ja roomalaiskatolinen kirkko voivat nimittää työryhmän tuottamaan yhteisen julistuksen kirkosta, eukaristiasta ja virasta luterilais-katolisen dialogin löytöjen pohjalta. Urakan jälkeen on ilo ammentaa vettä lähteestä ja iloita Kolmiyhteisen Jumalan hyvyydestä.

 

Tänä vuonna suomalaisen ekumeenisen delegaation johtaja oli Espoon piispa Tapio Luoma. Muut delegaation jäsenet olivat Lapuan piispa Simo Peura, katolisen kirkon Suomessa piispa Teemu Sippo SCJ ja yleisvikaari Raimo Goyarrola, Suomen ortodoksisen kirkon piispa Arseni, ev.-lut. kirkon ulkoasiain osaston johtaja Kimmo Kääriäinen, johtava asiantuntija Tomi Karttunen, TT Hannu Suni, luterilaisten piispojen puolisot Pirjo Luoma ja Anni Peura, hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta ja toimittaja Jussi Rytkönen Kotimaa-mediasta. Delegaatio osallistui ekumeenisen rukousviikon (18.-25.1.) kuluessa useisiin rukousviikon tapahtumiin Roomassa.

 

Piispa Luoma lahjoitti paaville jonka avulla voidaan hankkia kaivo johonkin Afrikan maahan.

 

– Saadaksemme puhdasta vettä meidän on kaivauduttava syvälle maaperään. Tämä muistuttaa ekumeenista pyrkimystä: jos aiomme nauttia uusista näkökulmista yhteiseen kristilliseen uskoomme, meidän on kaivauduttava syvälle kristillisen tradition maaperään. Sellaisessa pyrkimyksessä on mahdollista löytää todellisia aarteita.

 

Luoma totesi, että kirkkojen yhteiset juuret ovat syvällä historiassa. Joskus on tehtävä kovasti työtä, jotta saavutettaisiin ymmärrys Jumalan rakkauden valtavista seurauksista ja siitä lähetystehtävästä, jonka Jeesus Kristus on antanut kristityille.

 

– Ekumeenisissa pyrkimyksissämme voimme ammentaa tästä kaivosta ja tuntea, miten inspiroivaa kristillinen uskomme voi olla ja miten yhdessä voimme iloita yhteisestä sitoutumisestamme ylösnousseeseen Herraan.

 

Vastauspuheessaan paavi Franciscus tervehti ekumeenista suomalaisdelegaatiota ja kertoi ottavansa delegaation lahjoittaman dialogiraportin vastaan ilolla ja kiitollisuudella.

– Sen otsikko: Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta. Julistus kirkosta, ehtoollisesta ja virasta heijastaa niitä ratkaisevia asioita, joihin ekumeeninen keskustelu voi ja joihin sen pitää nyt suunnata huomionsa.

 

Paavi Franciscus korosti, että sen jälkeen, kun fundamentaalista kysymyksestä, vanhurskauttamisopista, saavutettiin konsensus, tuon sopimuksen kirkko-opilliset seuraukset on välttämätöntä saada ekumeenisten dialogien asialistalla.

 

Paavi totesi myös, että suuresti maallistuneissa yhteiskunnissa kirkkojen yhteinen palvelus ekumenialle voi todistaa elävän Jumalan läsnäolosta.

 

– Aikamme suurin ekumeeninen haaste on se, että me vahvistamme uudelleen Jumala-kysymyksen keskeisyyttä. Sitä, että kysymys ei ole mistä tahansa Jumalasta, vaan Jumalasta, joka näytti kasvonsa meille ihmisessä Jeesus Nasaretilaisessa.

 

KT ja Kotimaa24

 _______

Kuvat: L´Osservatore Romano. Kuvissa delegaation lisäksi kardinaali Kurt Koch, arkkipiispa Brian Farell ja monsignor Matthias Türk.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.