SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilaisten ja metodistien yhteistyösopimus sinetöitiin 14.12.2010

Piispa Christian Alsted ja arkkipiispa Kari Mäkinen allekirjoittivat sopimuksen.

Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimus allekirjoitettiinn 14.12.2010 metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistuneet kokivat olevansa mukana todistamassa merkittävää ekumeenista edistysaskelta. 

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen ja United Methodist Church -kirkon pohjoisen alueen tanskalainen piispa Christian Alsted allekirjoittivat sopimuksen. Piispa Matti Repo (lut.) ja pastori Tapani Rajamaa (met.) käsittelivät omista näkökulmistaan oppikeskustelujen kulkua

 

Tilaisuuteen liittyvässä ehtoollisjumalanpalveluksessa saarnasi arkkipiispa Kari Mäkinen; piispat johtivat yhdessä ehtoollisen vieton.

 

Yhteistyösopimus synnytti osapuolten välillä saarnatuoli- ja ehtoollisyhteyden sekä sisältää toisen kirkon ordinoitujen virkojen tunnustamisen. Tämä on tullut mahdolliseksi oppikeskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen perusteella.

 

Sopijapuolet kutsuvat toisiaan osallistumaan toistensa kirkolliseen elämään ja pyrkivät edistämään keskinäistä yhteyttään eri keinoin. Näitä keinoja ovat yhteisen jumalanpalveluksen toimittaminen ja vastavuoroinen ordinoidun papin tai piispan toimittaman ehtoollisen vastaanottaminen.

 

Sopimus edistää kirkkojen yhteyttä ydinalueella eli jumalanpalveluselämässä. Jatkotyöskentelyä edellyttäviä kysymyksiä liittyy etenkin konfirmaatioon ja kummiuteen, virkojen vaihdettavuuden käytännön periaatteisiin sekä ehtoolliskysymyksessä saavutetun yhteisymmärryksen syventämiseen. Suomessa toimivien kirkkojen paikallista sopimusta ei voi suoraan soveltaa kansainvälisiin luterilais-metodistisiin suhteisiin, vaikka se edistää myös niitä.

 

Seurakuntiin ja teologista koulutusta antaviin oppilaitoksiin jaetaan neuvottelujen raportti , joka sisältää myös yhteistyösopimuksen tekstin.

 

Lue pastori Tapani Rajamaan ja piispa Matti Revon puheet alta.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.