SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luther-symposiumin avaus – kardinaali Koch iloitsi suomalaisesta dialogista 

Katolinen kirkko järjestää symposiumin Roomassa Gregoriaanisessa yliopistossa 27.2.–1.3.2017. Symposium on luterilaisten ja katolilaisten ekumeenisen keskustelun kansainvälinen päätapahtuma reformaation 500-vuotismerkkivuonna. Ykseyskardinaali Kurt Koch iloitsi suomalaisesta luterilais-katolisesta dialogista symposiumin avauksessa. 

 

Symposium avattiin juhlavasti sunnuntaina vesperillä pyhän Ignatiuksen kirkossa. Ekumeenisesti huomionarvoista on, että sen toimitti kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston presidentti Kurt Koch yhdessä piispa Simo Peuran kanssa. Vesperin jälkeisessä avajaisluennossaan ”Katolinen kirkko ja reformaatio” kardinaali ilmaisi erityisen kiitollisuutensa siitä, miten suomalaisessa luterilais-katolisessa oppikeskustelussa on lupaavalla tavalla käsitelty teemaa ”kirkko, ehtoollinen ja virka.” Hän mainitsi myös näitä teemoja käsittelevän amerikkalaisen raportin.

 

Kochin esitelmän mukaan 50 vuoden teologisen dialogin tuloksena katolilaiset voivat nyt paremmin ymmärtää Lutherin huolta vanhurskauttamisopista ja luterilaiset puolestaan katolisen kirkon tilannetta myöhäiskeskiajalla. Aikanaan kirkon reformiyritykset eivät onnistuneet, ja siksi tuli reformaatio, joka pirstoi lännen kirkkoa. Tapahtumaketju johti 1600-luvulla veriseen 30-vuotiseen sotaan. Lutherin pyrkimys uudistaa kirkkoa evankeliumin valossa toteutui pitkälti Vatikaanin II kirkolliskokouksessa 1960-luvulla.

 

Koch näki ekumeenisen liikkeen jatkavan Lutherin näyn toteuttamista koko kirkon uudistamisesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja Jumalan sanan pohjalta. Hän painotti vuoden 1530 Augsburgin tunnustuksen merkitystä ykseyden säilyttämiseen viimeiseen asti tähdänneenä tunnustuksena sekä toivoi tunnustuksen 500-vuotisjuhlasta 2030 muodostuvan sille kunniaa tekeväksi ekumeeniseksi merkkivuodeksi. Tiellä kohti kirkon näkyvää ykseyttä hän pitää keskeisenä tavoitteena Yhteiselle julistukselle vanhurskauttamisopista jatkoksi muotoiltavaa Yhteistä julistusta kirkosta, ehtoollisesta ja virasta. Se olisi merkittävä askel eteenpäin.

 

Symposiumin taustalla on yhteisymmärryksen kasvaminen sakramenttien asemasta Lutherin teologiassa. Lutheria pidettiin katolisessa teologiassa pitkään sakramenteista luopuneena. Osin tätä käsitystä edistivät myös protestantit. Nyt nähdään yhdessä, että Lutherin ajatus pelastuksesta yksin armosta uskossa Jeesuksen Kristuksen pelastavaan työhön tulee ymmärtää Raamatun pohjalta vanhurskauttamisen, uskon, sakramenttien ja viran vuorovaikutuksena. Symposiumissa kuullaan esimerkiksi piispa Jari Jolkkosen esitelmä Lutherin ehtoolliskäsityksestä sekä uskonopin kongregaation johtajan kardinaali Gerhard Ludwig Müllerin esitelmä aiheesta ”Kirkko vanhurskauttamisen paikkana”.

 

Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia

Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osasto

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.