SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maria kristityn hengellisessä elämässä

Seminaari Kalevan kirkon seurakuntasalissa,Tampereella 7.9.2006. Luterilainen näkökulma: Teol. tri Anja Ghiselli (lut.) Ortodoksinen näkökulma: Sisar Kristoduli (ort.).

Neitsyt Maria opettaa meitä ylistämään Jumalaa ja Hänen pelastustekoaan Kristuksessa, hän ohjaa meitä Poikansa tykö. Hän ei ota myöskään osakseen tullutta ylistystä itselleen, vaan osoittaa sen puoles...
Kun kuulee tai lukee esityksiä Jumalanäidistä, huomaa heti, onko esityksen laatijalla ollut omaa kokemusta hänestä ja hänen äidillisestä avustaan vai ei. Ortodoksisella ja katolisella puolella lähes j...
Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) opillisten kysymysten jaosto järjesti 1.11.1991 Helsingin Mariankirkossa seminaarin teemalla Kirkon Maria – Maria kirkon uskossa, elämässä ja ihmiskuvassa. Seminaari...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.