SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Minun rauhani minä annan teille - kristityt sodan melskeessä

Kuvassa puhujat dosentti Niko Huttunen, Dosentti Elina Kahla ja pastori Jan Edström.

Minun rauhani minä annan teille - kristityt sodan melskeessä -seminaari pidettiin 24.5.2022 Kallion ev.lut. seurakuntakodin salissa Helsingissä. Seminaarin järjesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto.

 

Seminaarissa pohdittiin, miten ymmärtää kristillistä retoriikkaa sodan yhteydessä? Millä tavalla kristityt lähestyvät oikeudenmukaisen sodan, oikeudenmukaisen rauhan, uskonnon ja identiteetin kysymyksiä nykyhetkessä. Näkökulmia näihin kysymyksiin toivat Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Helsingin yliopistosta Niko Huttunen otsikolla Miksi aseistakieltäytyminen voi olla epäkristillistä. Henkilökohtainen puheenvuoro, Venäjän kulttuurihistorian dosentti Helsingin yliopistossa Elina Kahla  otsikolla Apokalypsi Pavel Florenskin ajattelussa ja kristillisestä pasifismista puhumassa oli  baptistipastori Jani Edström. Seminaaria kuljetti jaoston puheenjohtaja, kirkkoherra Tuomas Mäkipää.  Erityisesti keskustelua herätti kirkkojen apokalyptinen ajattelu ja siitä uumoiltiinkin hyvää aihetta jaoston jatkotyöskentelyyn.

 

Tallenne seminaarista on katsottavissa Youtubessa osoitteessa:  kahden viikon ajan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.