SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miten säilyttää yhteys erilaisuuden keskellä – Faith and order -kokous Kööpenhaminassa

Pohjoismainen Faith and Order -verkosto keskusteli Kööpenhaminassa 8.-9.2.2017 Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjoista ja Mukana kokouksessa oli myös Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtaja, brasilialainen Odair Pedroso Mateus. Hän valotti ensin mainitun asiakirjan tavoitetta antaa eväitä kirkoille puhua etiikasta. Myös dosentti Tomi Karttunen alusti asiakirjan tiimoilta.

 

– Etiikasta sinänsä tai moraalisista kannanotoista ei voi puhua tutkimatta sitä taustaa, josta kannanotot nousevat, Mateus sanoi. 

– On lähdettävä kauempaa, jotta yhteisymmärrys syntyisi, varsinkin silloin, kun kirkkojen välillä eettiset kannanotot uhkaavat yhteyttä. Tämä koskee myös kirkkojen sisällä olevia vaikeita asioita.

 

Tällä hetkellä vaikeita kysymyksiä ovat edelleen naisten asema kirkoissa, samoin kuin kyse samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

– On laajennettava näkökulmaa ja puhuttava antropologiasta. 


Mikäli kaikkia keskusteluun liittyviä näkökulmia, niin historiallisia, kulttuurisia, uskonyhteisöön tai uskonnollisten lähteiden tulkintaan liittyviä näkökulmia ei oteta huomioon, on mahdoton ymmärtää toisin ajattelevaa. Tunneperäinen keskustelu, jossa ei tiedosteta emootioiden taustaa, ei johda eteenpäin.

– Moraali koskettaa meistä jokaista ja tulee lähelle. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme samaa mieltä, vaan sitä, että yhteys erilaisuuden keskellä säilyisi. 


Syvempien yhteisten arvojen tunnustaminen ja tunnistaminen vie keskustelua eteenpäin. On myös hyödyllistä tutkia sitä, mitä moraalilla tai etiikalla tarkoitamme ja miten sitä lähestymme. Vaikeiden etiikkaan liittyvien kysymysten kohdalla, kuten Odair Pedroso Mateus kysyi, saatamme joutua kysymään, onko rakkaus tärkeämpi kuin totuusväitteet. Tässä hän viittasi yhteyden luomiseen globaalilla tasolla silloin, kun kyseessä on kokonaan toisenlaisesta kulttuurista ja uskonnollisesta viitekehyksestä tuleva kristillinen yhteisö, jonka kristillisyys saattaa meistä näyttää jopa epäilyttävältä.

 

Kokouksessa keskusteltiin Kirkko-dokumentin saamasta palautteesta, jonka analysoiminen on vielä kesken. Yhteinen keskustelu koettiin hedelmällisenä ja näköaloja avaavana. Seuraava pohjoismaisen Faith and Order -verkoston kokous pidetään ensi vuonna Tukholmassa. Sen aihe on Toivon teologia.

 

Suomesta Kööpenhaminan-kokouksessa olivat mukana Kirkkohallituksen ulkoasian osaston teologian ja ekumenian johtava asiantuntija Tomi Karttunen ja allekirjoittanut.

 

Mari-Anna Pöntinen

____

Kuvassa vasemmalta Birger Nygaard, Lars Obel, Kristin Molander, Beate Fagerli, Odair Pedroso Mateus, Mogens Mogensen, Karin Wiborn, Misha Jaksic, Mari-Anna Pöntinen, Tomi Karttunen, Magdalena Dahlborg, Mads Christoffersen, Johannes Steenbuch, Vikarin Heimann ja Torsten Rorbaek.  


Moral Discernment in the Churches -Faith and order paper 215.pdf


Firstly, the document Moral Discernment in the Churches discusses a topic, which is a real threat to the visible unity of the churches between the churches and in the churches. As an example is mentio...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.