SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Peura ”Myös meidän kirkkomme tarvitsee muita kirkkoja”

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu kaksipäiväiseen istuntoonsa Jyväskylässä 5.-6.9. 2017. Avauspuheessaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura nosti esiin reformaation merkkivuoden sekä kirkon ekumeeniset suhteet. Hän tarkasteli puheessaan Suomen luterilaisen kirkon ekumeenisia pyrkimyksiä, kun kumppanina ovat olleet Venäjän ortodoksikirkko ja katolinen kirkko.

Monta näkökulmaa reformaatioon
Reformaation merkkivuotta on mahdollista lähestyä eri näkökulmista. Voimme keskittyä historialliseen Lutheriin ja hänen teologiseen ajatteluunsa. Tämä on tarpeellista...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.