SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pyhän Henrikin päivän merkeissä Roomassa 2011

Perinteiseen Pyhän Henrikin päivän vierailuun Roomassa 14.–20. tammikuuta 2011 osallistuivat tänä vuonna Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta piispa Matti Repo ja puoliso Päivi Repo sekä teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen, Katolisesta kirkosta Suomessa piispa Teemu Sippo SCJ ja kirkkoherra Zenon Strykowski Tampereen katolisesta seurakunnasta sekä SEN:n pääsihteeri isä Heikki Huttunen. Lisäksi mukana oli Tampereen ev.-lut. seurakuntien Solenne-kuoro (25+2 jäsentä).

 

Saimme kannustavaa palautetta dialogiraportista Vanhurskauttaminen kirkon elämässä sekä mahdollisuuden tutustua Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston uuteen johtajaan kardinaali Kochiin ja kertoa hänelle ekumeenisesta tilanteesta ja työskentelystä Suomessa. Oman tärkeän lisänsä toi piispojen tapaaminen Oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvoston johtajan kardinaali Turksonin kanssa yhdessä diplomaattien ja erityislähettiläs Pekka Haaviston kanssa.

 

Saavuttuamme Roomaan, majoituimme Birgittalaissisarten taloon Piazza Farnesella. Lauantaina 15.1.

alkoi vierailuohjelmamme , joka viettää kuluvana vuonna 50-vuotisjuhlaansa. Kardinaali Kurt Kochin oltua Sveitsin Bernissä seuraajansa virkaan vihkimisessä meitä isännöi arkkipiispa Brian Farrell Monsignor Matthias Türkin kera. Puhuttiin yleisesti ekumenian tilasta, siitä, kuinka erityisesti nuorten paloa ekumenialle tulisi elävöittää. Nuorempi polvi ei monesti tiedä, miten pitkä matka on jo tultu eteenpäin aiemmista vaiheista, kun ei juuri edes puhuttu keskenämme.

 

Yksi tapa välittää ekumenian elävää perintöä ja tuloksia seuraavalle polvelle on kolme vuotta sitten käynnistynyt ekumeeninen sadonkorjuu-projekti, . Sen tuloksena mm. julkaistiin 2009 neuvoston aiemman presidentin kardinaali Kasperin samanniminen tuloksia ja avoimia kysymyksiä napakasti esittelevä kokoomateos dialogeista anglikaanien, luterilaisten, metodistien ja reformoitujen kanssa.

 

Kuten Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Stuttgartissa, myös katolisella puolella on jaettu tiedoksi alueellisissa piispainkokouksissa ruotsalais-suomalaista dialogiraporttia . Kiinnostusta on myös jatkaa tätä tärkeän etapin saavuttanutta dialogia. Osana ekumeenista reseptiota katolinen professori Wolfgang Thönissen Paderbornista on tulossa Suomeen esitelmöimään Helsinkiin 1.3.2011 pidettävään seminaariin luterilais-katolisesta ekumeniasta.

 

Audienssi paavin luona

 

Paavin yksityisaudienssi seurasi välittömästi Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston vierailun jälkeen. paavi Benedictus XVI:lle piispa Repo nosti esiin sen, että pohjoismaisissa kansankirkoissa monet ovat viime vuosina eronneet kirkosta ja että evankeliumi ei näytä entiseen tapaan tavoittavan nuoria. Meidät on kutsuttu kuuntelevaan dialogiin, jotta evankeliumia voitaisiin julistaa ”aidosti, selkeästi ja uskollisesti”, niin että se voisi antaa elämälle perustan. Ekumeeninen liike on alusta asti kutsunut puolustamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja todistamaan Kristuksen lunastustyöstä.

 

Dialogiraportissa Vanhurskauttaminen kirkon elämässä korostetaan piispan paimenviran merkitystä kirkon ykseyden ja jatkuvuuden merkkinä sekä evankeliumin julistamisen ja maailman palvelemisen johtamisessa. Osoituksena halusta vahvistaa yhteistä kristillistä todistusta Sanassa ja ehtoollisen sakramentissa piispa Repo ojensi paaville lasikyyhkysen. Kyyhkynen on myös Tampereen hiippakuntavaakunassa. -runon mukaan piispa Henrik toi Suomeen evankeliumin, kuten kyyhkynen toi Moosekselle sanoman toivosta ja rauhasta.

 

Vastauksessaan paavi luonnehti suomalais-ruotsalaisen dialogiraportin vahvistavan meitä yhteisessä ekumeenisessa pyrkimyksessämme ja tahdossamme. Vanhurskauttamisen syventävä tutkiminen auttaa ymmärtämään paremmin myös kirkon olemusta ja piispan virkaa. Tämä auttaa meitä kohti ykseyttä yhdessä asiassa ja edistää yhteistä todistusta Kristuksesta Lunastajanamme tämän päivän ihmisille. Teologisen työskentelyn lisäksi tarvitaan rukousta ja Jumalan tahdon mukaista elämää. Perimmältään ekumenia on Jumalan toiminnan hedelmä.

 

Piispa Teemu Sippo ojensi Suomen Ekumeenisen Neuvoston lahjana suomalaisesta koivupuusta valmistetun ekumeenisen käsiristin, jonka paavi Benedictus XVI otti ilahtuneena vastaan.

 

Paavi totesi, että ekumenia on tunnetusti tullut myös vaikeammaksi ja haastavammaksi. Tätä ajatellen pyhiinvaellus Roomaan viettämään pyhän Henrikin juhlaa on tärkeä tapahtuma ja stimuloija pyrkimyksillemme. Se auttaa iloitsemaan menneistä saavutuksista ja katsomaan kohti tulevaisuutta ja pyrkimään kohti ”vastuullista kompromissia”. Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla ”pyytäkäämme Totuuden Henkeä johtamaan meidät yhä suurempaan rakkauteen ja veljeyteen”. 

 

Kohtaaminen luterilaisessa kirkossa

 

Sunnuntaina 16.1. piispa Repo saarnasi Christus-Kirchessä Italian luterilaisen kirkon pääosin saksankielisessä jumalanpalveluksessa; Tomi Karttunen toimi tekstinlukijana ja Solenne-kuoro lauloi. Mukana oli myös pieni ryhmä Italian suomalaisia. Paikallinen pappi Dr. Kruse kertoi arvostavansa kovasti pohjoismaisten luterilaisten substanssikysymyksiin keskittyvää ekumeniaa.

 

Kristus-kirkosta siirryimme piispa Teemu Sipon johdolla , jossa nautimme lounaan ja tutustuimme taloon, sen historiaan ja nykyiseen maailmanlaajaan toimintaan. Tämän jälkeen oli vuorossa tutustuminen benediktiniiläisapotin johdolla Paavalin kirkkoon muurien ulkopuolella, johon apostoli on haudattu. Osallistuimme vesperiin, jossa kuoromme lauloi. Saimme kuulla, että Saksan luterilaisten suuri delegaatio (VELKD) on tulossa johtavan piispan Johannes Friedrichin johdolla istuttamaan Lutherin puun Paavalin kirkon viereen. Itse istuttamisen suorittaa kardinaali Koch.

 

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden neuvostossa

 

Maanantaina 17.1. kuoro ja osa delegaatiosta tutustuivat Pietarin kirkon kaivauksiin, keskeisimpänä apostolin hautaan. Piispojen ohella Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri osallistui Heikki Huttunen tapaamiseen ghanalaisen kardinaalin, tuoreehkon johtajan Peter Turksonin kanssa. Tapaaminen, jossa päävierailija oli kansanedustaja Pekka Haavisto, ja mukana olivat myös suurlähettiläs Alpo Rusi ja intendentti Simo Örmä, oli varsin informatiivinen ja hyödyllinen.

 

Vatikaanin toiminta kriisipesäkkeissä

 

Tuore kardinaali on hyvin perillä globaalin toimintakenttänsä tilanteesta erityisesti eri kriisipesäkkeissä. Hän painotti sitä, että Vatikaani pyrkii tukemaan omalla toiminnallaan ensisijaisesti paikalliskirkkoa ja alueen toimijoita. Lähtökohtana on heidän näkemyksiensä kuunteleminen eikä pyrkimys toimia suoraan itse. Joissakin asioissa tosin tarvitaan kokonaiskirkollista, universaalia ääntä ja toimintaa. Oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvosto evästää esimerkiksi paavia tämän uudenvuodenpuheessa ajankohtaisista rauhanasioista.

 

Kuten Pekka Haaviston on voitu lukea, tapaaminen vahvisti käsitystä siitä, että ei vain Vatikaani vaan yleensäkin uskonnot ovat keskeisessä roolissa rauhantyössä. Tapaaminen lienee omalta osaltaan vahvistanut myös käsitystä valtiollisen tason yhteistyöstä Vatikaanin kanssa rauhantyössä.

 

Spiritualiteetti ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

 

Iltapäivällä vierailimme ja tutustuimme toimintaan pyhän Bartolomeoksen kirkossa sekä vesperissä Santa Maria in Trastevere -kirkossa. Vuonna 1968 nuorten liikkeenä syntynyt – perustaja Andrea Riccardi – liike yhdistää evankelioivan, jumalanpalveluselämään sitoutuneen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävän työnäyn ekumeenisella tavalla. Sillä on yhteyksiä myös Venäjän ortodoksisen kirkon parissa työskentelevään nk. Filaretin kouluun, joka on kunnostautunut aikuiskatekumenaatti-toiminnassa ja antanut mallin esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon vastaavalle toiminnalle. Yhteyksiä on katekumenaattiliikkeen ohella myös anglikaanitaustaiseen alfa-kurssitoimintaan. 

 

Suomalaisen luterilaisuuden erityispiirteet

 

Suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikula tarjosi lounaan tiistaina 18.1. ja sille osallistuivat Suomen suurlähettiläiden ja delegaation lisäksi Kristittyjen ykseyden neuvoston johtaja, kardinaali Kurt Koch sekä monsignor Matthias Türk ja Vatikaanin ulkoministerin henkilökohtainen avustaja, jonka vastuulla ovat Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien. Piispa Repo selosti kardinaali Kochille kirkkomme ekumeenisen toiminnan perusteita ja pohjoismaisen luterilaisuuden tiettyä omaleimaisuutta verrattuna keskieurooppalaiseen ja esimerkiksi sveitsiläiseen luterilaisuuteen ja yleensä protestantismiin.

 

Totuus, rakkaus, yhteys ekumeenisessa työssä

 

lauloi paavin keskiviikkoisen yleisaudienssin aluksi 19.1. aamupäivällä. Pyhän Henrikin päivän messu pidettiin perinteiseen tapaan iltapäivällä Santa Maria sopra Minerva -kirkon kappelissa – tänä vuonna luterilaisena messuna. Piispa Repo johti liturgian, teologisten asiain sihteeri Karttunen avusti ja piispa Sippo saarnasi. Solenne-kuoro vastasi musiikista. Niin liturgian johto, saarna kuin kuorokin keräsivät kiitoksia. Piispa Sippo käsitteli saarnassaan totuuden ja rakkauden yhteyden merkitystä ekumeeniselle työlle. Vaarana on yhtäältä sulkeutua muilta totuuden nimessä, toisaalta unohtaa rakkauden nimessä totuus. Tulisi löytää kultainen keskitie, jossa molemmat pysyvät yhdessä, jos halutaan kestäviä tuloksia kristittyjen ykseyden tiellä.

 

Paikalla oli muutama kymmenen italiansuomalaista ja jokunen italialainen, Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostosta arkkipiispa Farrell ja monsignor Türk sekä Suomen suurlähettiläät Tuomi-Nikula ja Rusi sekä intendentti Örmä. Illanvietossa birgittalaisten luona arkkipiispa Farrell totesi hänen kahdeksan vuoden toimikautensa aikana tämän perinteisen ekumeenisen vierailun ja pyhän Henrikin muistopäivän viettämisen aina vain parantuneen ja kertovan syvenevästä ystävyydestä ja veljeydestä, mikä luo pohjaa vakaudelle ja uudelle inspiraatiolle myös ekumeeniseen työskentelyymme.

 

Suurlähettiläät Rusi ja Tuomi-Nikula ottivat esille, että vuonna 2012 Suomen ja Vatikaanin viralliset suhteet täyttävät 70 vuotta. Alun perin ne saivat alkunsa osana rauhantunnusteluja Suomen irrottamiseksi sodasta.

 

Matka oli onnistunut ja hyödyllinen. Se että delegaatiossa oli mukana myös Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, ortodoksi-isä, toi oman arvokkaan lisänsä matkaan, samoin Tampereen seurakuntien Solenne-kuoro, joka loi laulullaan tunnelmaa, kertoi jotain olennaista Suomesta ja suomalaisesta luterilaisuudesta sekä maamme kulttuurista ja myös laajensi osaltaan ekumeenisen osallistumisen kosketuspintoja.

 

Tomi Karttunen

kirjoittaja on TT ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osaston teologisten asiain sihteeri

 

Pyhän Henrikin muistopäivän messulla Roomassa on pitkät perinteet, .

 

Ramus virens olivarum 

    

Ramus virens olivarum

per columbam panditur.

Binum genus animarum

arca Noë clauditur.

 

Ergo plebs Finnonica

gaudete hoc dono

quod facta es catholica

verbi Dei sono.

 

Elävä öljypuun oksa 

 

Kyyhkynen tuo

Elävän öljypuun oksan

Nooan arkkiin,

jonne eläimet on suljettu pareittain.

 

Elävä öljypuun oksa

Siksi Suomen kansa iloitse,

Iloitse tästä lahjasta.

Jumalan sana

On tullut kaikille todeksi.  

 


Rakkaat kristityt, vietämme 26. kertaa ekumeenista Pyhän Henrikin muistopäivää kristittyjen ykseyden rukousviikolla täällä Roomassa. Paitsi uskovia, yli 50 luterilaista, katolista ja ortodoksista piis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.