SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Teemu Sipon saarna 19.1.2011 Pyhän Henrikin muistopäivän messussa  

 

Rakkaat kristityt, vietämme 26. kertaa ekumeenista Pyhän Henrikin muistopäivää kristittyjen ykseyden rukousviikolla täällä Roomassa. Paitsi uskovia, yli 50 luterilaista, katolista ja ortodoksista piispaa ja pappia Suomesta on 19.1. viettänyt luterilaista tai katolista messua ja saarnannut tässä palveluksessa Pyhän Marian Sopra Minerva-basilikan Suomen kappelissa.

 

Eri kirkkoihin kuuluvat paimenet ja seurakuntalaiset ovat rukoilleet ykseyden puolesta ja kokeneet keskinäistä yhteyttä jumalanpalveluksessa. Monet ovat kylväneet hyvää ekumeenista siementä. Jokainen messu, jokainen rukous, jokainen rohkaiseva ja rakentava Sana, kaikki ekumeeniset kohtaamiset kristittyjen välillä Roomassa ovat lisänneet ja kasvattaneet yhteyden ja ykseyden hyvää hedelmää. Jotta ykseys saavutetaan, tarvitaan kestävää, jatkuvaa rukousta.

 

Tuota rukousta, kuin itsestään, kannattelee kaksi perusasennetta, jotka molemmat ovat välttämättömiä ekumeenisissa pyrkimyksissä. Ne ovat rakkaus ja totuus. Nuo kaksi kuuluvat yhteen. Ei ole toista ilman toista. Varsinkin entisaikoina uskonnollista ilmapiiriä leimasi jopa ankara puhdasoppisuus, oman uskon puolustaminen, pelko toisuskovia kohtaan, ymmärtämättömyys muiden ajatuksia ja tapoja kohtaan. Tällaisessa vastakkainasettelussa rakkaudettomassa ilmapiirissä, jossa painotettiin vain omaa oikeaoppisuutta, ei tietenkään ekumenia päässyt kasvamaan. Nykyään vaikuttaa siltä, että sellainen muut poissulkeva asenne on suuressa määrin kadonnut. Ymmärrämme varmaan paremmin kuin ennen, että erilaisuus ja moninaisuus eivät merkitse niinkään vaaraa meille, vaan rikkautta. Monessa mielessä ekumenia on kehittynyt suuresti viime vuosikymmeninä.

 

Mielestäni nykyaikana ekumeniaa uhkaa pikemminkin sellainen ajattelutapa, että pyritään hyväksymään kaiken toisenlaisuuden totuudeksi rakkauden ja suvaitsevaisuuden nimessä. Kun kaikkea aletaan pitää oikeutettuna ja totena, niin totuus tulee helposti subjektiiviseksi ja suhteelliseksi. Yleispätevä, kaikkea koskeva totuus ja vakaumus häviävät. Myös ekumenia vaikeutuu, jos vakavasti otettavia näkökantoja tai vakaumusta ei enää ole, eikä dialogia ole sellaisessa tilanteessa mahdollista käydä. Ekumenia saattaa taantua tämän asenteen johdosta, koska aletaan tyytyä vallitsevaan tilanteeseen, ajatellen, että kaikki on jokseenkin yhtä totta.

 

Näin ekumeniaa ehkäisee kaksi asennetta: 1. kaiken erilaisuuden torjuminen totuuden nimessä ja 2. kaiken erilaisuuden totuutena pitäminen rakkauden nimessä.

Ekumeenisella liikkeellä ei ole nähdäkseni muuta vaihtoehtoa kuin kulkea näiden äärimmäisyyksien välillä, ottamalla sekä rakkauden että totuuden äärettömän vakavasti. Ekumeniassa ne yhdistyvät keskenään. Onhan Jeesus Kristus, joka rukoilee seuraajiensa ykseyden puolesta, itse totuus ja rakkaus.

 

Näin rakkaudessa tulee aina olla totuus ja totuudessa aina rakkaus. Myös pyhät kirjoitukset kehottavat kristittyjä pysymään totuudessa ja rakkaudessa ja siten säilyttämään ykseyden ja pyrkimään ykseyteen.

 

Siksi mekin olemme koolla tässä jumalanpalveluksessa. Me voimme rakkaudessa hyväksyä toinen toisemme, mutta samalla tunnustaa totuudellisesti, että tarvitsemme vielä ponnistelua ja kulkemista ekumenian ehkä joskus vähän vaivalloisella tiellä, ennen kuin se ykseys voi toteutua, jonka Jumala tahtoo lahjoittaa meille. Kulkua tuota ykseyden tietä pitkin voimme kuitenkin jatkaa luottavaisin ja iloisin mielin, muistaen että Jeesuksen syvällisin toive on hänen opetuslastensa ykseys.

 

Rukoilemme tuon ykseyden puolesta, mutta olen varma siitä, että myös Pyhä Henrik, kaikkien suomalaisten yhteinen suojeluspyhimys, rukoilee meidän puolestamme.

 

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.