SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamattu ja kirkon identiteetti

Kirkkoen Maailmanneuvoston valmisteilla olevan kirkko-oppiasiakirjan sisältöä pohdiskeltiin Kirkkohallituksen istuntosalissa 16.5.2008 seminaarissa. Salintäyteinen kiinnostunut seminaariväki kuunteli, kommentoi ja keskusteli innokkaasti. 

 

Opillisten kysymysten jaosto järjestämän seminaarin teemana oli Raamattu ja kirkon identiteetti. Kokoontumisessa tarkasteltiin Kirkkojen maailmanneuvostossa valmisteilla olevaa kirkko-oppiasiakirjaa . KMN on pyytänyt jäsenkirkkojaan kommentoimaan tekstiä, seminaari oli osa asiakirjan ekumeenista reseptiota Suomessa.

 

Tilaisuudessa kuultiin neljä alustusta. Ekklesiologisesta prosessista KMN:ssa kertoi SEN:n pääsihteeri isä Heikki Huttunen. Kirkon ykseydestä ja moninaisuudesta kirkko-oppiasiakirjassa puolestaan puhui Tampereen piispaksi valittu Matti Repo.

 

Professori Risto Saarinen esitteli näkökulman kirkon ykseyteen raamatullisen ja systemaattisen ekklesiologian kautta. Saarinen on kehittänyt kulttuuris-lingvistisen ja kanonis-lingvistisen mallin pohjalta oman modifioidun version, jonka arvo on merkittävä.

 

Vapaakirkollisesta identiteetistä kertoi Suomen Adventtikirkon johtaja Atte Helminen. Hän selvitteli kirkollisen johtajuuden haasteista modernin ja postmodernin ajan murroksessa.

 

Tilaisuuden loppuun oli varattu aikaa kysymyksille ja lähelle kolmeakymmentä henkilöä noussut osallistujajoukko käytti mahdollisuutta innokkaasti hyväkseen.

 

Tapani Saarinen

 

the_nature_of_the_mission-1.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.