SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sari Sveitsistä pistäytyi 

Perry Johansson, Mari-Anna Pöntinen, Sari Wagner ja Sirpa-Maija Vuorinen.

Opillisten kysymysten jaoston entinen jäsen, pastori Sari Wagner kävi tänään 23.2.2017 tervehtimässä SEN:n toimiston väkeä ja toi samalla terveiset Sveitsin Solothurnin kantonin , jonka pastorina hän toimii.

 

Suomeen Sarin toi tällä kertaa teologian jatko-opiskelijan tarve saada tutustua mm. ev.-lut. kirkkohallituksen arkiston aarteisiin. Ekumeniikan alan väitöstutkimus on meneillään. Vilkas keskustelu teologisesta tutkimuksesta ja väitöskirjan kirjoittamisen kiemuroista käytiin erityisesti pääsihteerin ja Sarin välillä. Menestystä tutkimustyöhön toivottaa SEN:n väki.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.