SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaista ekumeniaa esiteltiin Ekumeenisessa patriarkaatissa 23.-28.2.2011

Patriakka Bartolomeos tarkastelee piispa Teemu Sipolta lahjaksi saamaansa Pyhän Henrikin katedraalia kuvaavaa prismaa. Arkkpiispat Kari Mäkinen ja Leo seuraavat tilannetta.Konstantinopolissa suomalaisen ekumenia-väen tiet vievät nykyään SEN Marketiin. Pieni kauppa kaupungin uudella puolella omaa nimen, joka suomalaisille avautuu tuttuna Suomen Ekumeenisen Neuvoston lyhenteenä.

 

Turun ja Suomen arkkipiispa Kari Mäkinen, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vierailivat Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa patriarkka Bartolomeos I:n kutsusta 23.–28. helmikuuta. ”Te annatte vierailullanne muulle kristikunnalle hyvän esimerkin ei vain kirkonjohtajien vaan myös kokonaisten kirkkojen keskinäisestä yhteydestä”, sanoi patriarkka Bartolomeos ottaessaan vieraansa vastaan patriarkaatin keskuksessa.

 

Patriarkka kertoi useilla Suomen-vierailuillaan oppineensa tuntemaan suomalaista ekumeniaa ja olevansa ylpeä Suomen ortodoksisesta kirkosta.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi yhteisen vierailun jakautumattoman kristikunnan historian merkkipaikoilla olevan myös tärkeä ikkuna kirkkojen yhteiseen historiaan. ”Matka on ollut osa yhteistä ekumeenista matkaa, jossa opimme toisten kirkkojen kokemuksista ja myös oman kirkon perinteeseen avautuu uusia näkökulmia.”

 

”Istanbulissa uskontojen ja kulttuurien, lännen ja idän vuorovaikutus on erityisellä tavalla läsnä sekä historiassa että nykyhetkessä. Se tuo myös ekumeeniselle matkalle poikkeuksellisen perspektiivin”, arkkipiispa Mäkinen toteaa.

 

Suomen luterilaiset ja ortodoksiset arkkipiispat ovat vuosina 1998 ja 2004 vierailleet yhdessä Konstantinopolissa. Nyt seurueeseen liittyi Helsingin katolinen piispa. Piispa Sippo tervehti ekumeenista patriarkkaa myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja sen yhteydessä toimivien kirkkojen ja yhteisöjen nimissä.  

 

Keskustelua mm. uskonnonvapaustilanteesta

 

Patriarkka ja Suomen kirkkojen johtavat piispat keskustelivat muun muassa Turkin uskonnonvapaustilanteesta, jonka suhteen patriarkka oli optimistinen. Äskettäin 14 patriarkaatissa työskentelevää piispaa on saanut Turkin kansalaisuuden, mikä helpottaa erityisesti Pyhän Synodin toimintaa, ja joitakin kiinteistöjä on palautettu kirkolle.

 

”En kuitenkaan odota mitään erityistä tapahtuvan ennen ensi kesäkuun vaaleja”, sanoi patriarkka Bartolomeos. Erityisen tärkeänä hän pitää Halkin teologisen koulun avaamista opiskelijoille ja kansainvälisille tutkijoille. Tätä vaativat kirkkojen lisäksi myös Euroopan unioni ja Yhdysvallat.

 

Suomalaiset piispat tutustuivat Istanbulin edustalla sijaitsevaan Halkin saareen, missä toimi vuodesta 1844 patriarkaatin teologinen koulu, jonka Turkin valtio sulki vuonna 1971. Patriarkka Bartolomeos ja monet muut Konstantinopolin patriarkaatin piispat ovat Halkin teologisen koulun kasvatteja.

 

Patriarkka antoi suuren arvon sille, että Euroopan unioni ja myös kirkot seuraavat Turkin uskonnonvapaustilanteen kehitystä. Hän kiitti Suomen arkkipiispoja syyrialaisortodoksiselle Mor Garbrielin luostarille antamasta henkisestä tuesta, vaikka kiistassa luostarin vuosisataisesta maaomaisuudesta ei vieläkään ole saatu tyydyttävää ratkaisua.

 

Ekumeeninen patriarkaatti - ekumeniaan sitoutunut

 

Piispat vierailivat 400-luvulla rakennetussa Pyhän Irenen kirkossa, Itä-Rooman imperiumin entisessä pääkatedraalissa Hagia Sofiassa ja ottomaanivaltakunnan hallintopalatsissa Topkapissa sekä patriarkkojen haudoilla.

Ortodoksisen kirkkovuoden mukaisena tuomiosunnuntaina suomalaiset vieraat olivat mukana patriarkka Bartolomeoksen johtamassa liturgiassa patriarkaatin pääkirkossa Pyhän Georgioksen katedraalissa. Liturgian lopussa patriarkka esitteli vieraansa kirkkokansalle ja kiitti heitä vierailusta Ekumeeniseen patriarkaattiin.

 

Kreikkalaisen väestön pakkosiirto 1920-luvulla vähensi ortodoksien lukumäärän Istanbulissa muutamaan tuhanteen. Nyt ortodoksien määrä on jälleen kasvussa, kun Turkki on saanut uusia maahanmuuttajia etenkin Romaniasta ja Venäjältä.   

 

Ekumeeninen patriarkaatti on nimensä mukaisesti sitoutunut edistämään kirkkojen välisiä suhteita koko kristikunnassa mutta myös ortodoksisten kirkkojen kesken. Patriarkaatti osallistuu aktiivisesti ekumeeniseen liikkeeseen, muun muassa Kirkkojen maailmanneuvoston toimintaan ja kirkkojen välisiä suhteita käsitellään myös tällä viikolla pidettävässä Pyhän Synodin kokouksessa Istanbulissa.

 

Kirkonjohtajat kommentoivat Istanbulin-vierailuaan

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo arvostavansa ekumeenisen patriarkan kutsua ja mahdollisuutta vierailuun.

 

”Kirkkojen yhteydenpidon ja yhteisen esiintymisen merkitys on suuri sekä kirkkojen ykseyden kannalta että tämän hetken kansainvälisessä tilanteessa, johon liittyy monia epävarmuustekijöitä, ei vähiten islamilaisen ja eurooppalaisen maailman rajalla. ”

 

Patriarkka Bartolomeos arkkipiispa Mäkisen mukaan tehnyt monin tavoin työtä kristittyjen yhteisen toivon merkkien vahvistamiseksi.

 

”Näen vierailumme myös tässä valossa.  Kun seisoo Hagia Sofian kupolikaton alla ja katsoo vuosisatojen takaisia loistavien mosaiikkien fragmentteja ja rakennuksen monia kerrostumia, ymmärtää, miten kristillisen toivon värikylläinen todellisuus ei häviä harmaan ja ankaran maailman puristuksessa”, sanoo arkkipiispa Mäkinen.

 

Arkkipiispa Leo sanoo vierailun antaneen tilaisuuden kiireettömästi keskustella myös kotimaisen ekumenian ajankohtaisista kysymyksistä, ongelmistakin. Kansainvälinen ekumenia loi hänen mukaansa tähän hyvät puitteet.

 

Vierailu Konstantinopoliin liittyi sarjaan aikaisempia kirkonjohtajien yhteisiä tapaamisia muiden patriarkaattien kanssa.

 

”Aina on ollut kyse kirkkojen ykseydestä, mutta viime aikoina myös uskontojen välisestä kanssakäymisestä”, korostaa arkkipiispa Leo.

 

Piispa Teemu Sippo pitää onnistunutta matkaa osoituksena siitä, että ekumenia Suomessa on vuosien kuluessa kehittynyt hyvään suuntaan. ”Pidämme tärkeänä tutustua toisten kirkkojen elämään ja siten myös positiivisessa mielessä ottaa siihen osaa. Näin ekumenia meillä ja muualla voi kasvaa.”

 

”Omalta osaltaan tämä matka voi innostaa myös muita lähtemään ennakkoluulottomasti liikkeelle ekumeniassa”, sanoo piispa Teemu Sippo Suomen ekumeenisen neuvoston puheenjohtajana. 

 

Heikki Jääskeläinen (myös kuvat)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.