SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko - Tiede - Ateismi

Helsingin ortodoksisen seurakunnan sali täyttyi ääriään myöten 24.9.2010 kun keskusteltiin uskosta, tieteestä ja ateismista. Ilse Paakkisen esittelemä vapaa-ajattelijoiden Vaihda Raamattusi pornooon -kampanjasta tehty videotallenne ja siihen liittyvä uutisointi herätti kiinnostusta. Matti Amnell, Esko Valtaoja, Kari Enqvist, Juha Pihkala, Pekka Metso ja Jyri Komulainen.

Usko - Tiede - Ateismi -seminaari kokosi noin kaksisataa kiinnostunutta kuulijaa perjantaina 24.9.2010. Seminaarissa alustivat ja keskustelivat TT, FT, pastori Matti Amnell, professori Kari Enqvist, TM Ilse Paakkinen, professori Esko Valtaoja ja emerituspiispa Juha Pihkala puheenjohtajana toimineen TT dosentti Jyri Komulaisen johdolla. SEN:n Opillisten kysymysten jaosto järjesti kiintoisan seminaarin.

 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Unioninkadun seurakuntasali alkoi täyttyä kuulijoista hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua ja lopulta kaikille kiinnostuneelle ei löytynyt edes istuimia. Syynä poikkeukselliseen kiinnostukseen voidaan pitää Helsingin Sanomain ja Kirkon ja Kaupungin positiivisen ennakkomainonnan ohella ajankohtaista ja yleisesti kiinnostavaa aihetta, johon SEN toi oman erityisen osaamisensa uskonnollisen kielenkäytön ja eri perinteiden asiantuntijana.

 

Tähän viittasi myös seminaarin avannut Opillisten kysymysten jaoston puheenjohtaja, TT Pekka Metso (ort.). Viimeaikaisen kansainvälisen keskustelun rantautumisesta Suomeen todisti se, että monet seminaarin keskustelijoista olivat jo yleisölle ennestään tuttuja. Itse teema kuului ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, joiden tarkastelun työkaluksi SEN:lla on tarjottavana keskinäiseen kunnioitukseen ja toisen ymmärtämiseen kannustava -aineisto. Kristittyjen välisissä ekumeenisissa keskusteluissa syntynyt materiaali oli näin laajemmin sovellettavissa.

 

Metson avauksen jälkeen puheenvuoron sai seminaarin puheenjohtaja, Helsingin Yliopiston dogmatiikan dosentti TT, pastori Jyri Komulainen (lut.), joka johdatti seminaarin alustajat omiin puheenvuoroihinsa.

 

Seminaarimuistion on laatinut TT Mika K. T. Pajunen.

 

Alustukset ovat saatavissa korkeatasoisina äänitteinä cd:llä seuraavasti:

1) Matti Amnell ja Kari Enqvist

2) Esko Valtaoja ja Juha Pihkala

3) Ilse Paakkinen ja Heikki Huttunen

 

Cd:n hinta on 5 e/kpl. Mikäli haluat kaikki puheet, on tilaus 3 kpl ja hinta 15 e.

Postituskulut: 2 e/lähetys.

Tilaukset:


Ensimmäisenä luennointivuoron sai luterilainen pastori sekä teologian ja filosofian tohtori Matti Amnell, joka on väitöskirjoissaan käsitellyt postmodernismia uskonnon alalla. Amnell kuvasi länsimaise...
Teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist korosti puhuvansa uskonnottomuudesta, muttei edustavansa ateismia. Enqvistin mukaan ihmiskunta kysyi muutaman ensimmäisen vuosituhannen suuria kysymyksiä,...
Aivan toisenlaisen tulokulman keskusteluun tarjosi Helsingin Yliopiston teologisen tiedekunnan systemaattisen teologian osaston tohtorikoulutettava Ilse Paakkinen, jonka aiheena oli Helsingin Vapaa-aj...
Seminaari jatkui Paakkisen esitystä seuranneen kahvitauon jälkeen Turun yliopiston avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan alustuksella uskon ja tiedon vuoropuhelusta. Valtaoja esitteli itsensä...
Emerituspiispa, dosentti Juha Pihkala kertoi tulleensa mukaan keskusteluun humanistisesta näkökulmasta, koska sekä tiede että uskonnot ovat erottamaton osa ihmisyyttä. Siksi on tuhoisaa vetää ne toisi...
Puheenjohtaja toiminut Jyri Komulainen avasi paneelikeskustelun kysymällä, mitä alustajat olivat kuulleet ja oppineet toisiltaan. Keskustelijoiden kesken vallitsi suuri yhteisymmärrys sen suhteen, ett...
Seminaari päättyi pääsihteeri Heikki Huttusen loppuyhteenvetoon. Hänen mukaansa seminaarissa olivat olleet näkymättömästi läsnä niin ranskalaiset teologiset hörhöt kuin fundamentalistit, Yhdysvallat j...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.