SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteenveto: Heikki Huttunen

Heikki Huttunen ja Pekka Metso kuuntelevat tarkkaavaisina seminaarin antia.

Seminaari päättyi pääsihteeri Heikki Huttusen loppuyhteenvetoon. Hänen mukaansa seminaarissa olivat olleet näkymättömästi läsnä niin ranskalaiset teologiset hörhöt kuin fundamentalistit, Yhdysvallat ja kristinuskon monet muodot keskustelijoille kaikkein tutuimman luterilaisuuden ohella.

 

Sen sijaan hän jäi kaipaamaan keskustelussa kahta asiaa: Neuvostoliittoa, jonka terminologiaan tieteellinen maailmankatsomus niin hyvin kuului, ja taidetta, joka tarjosi aivan toisenlaisen, esteettisen ja intuitiivisen tavan kokea todellisuutta. Sovinnolliseksi lopuksi SEN:n pääsihteeri lainasi erään latinalaisamerikkalaisen katolisen munkin sanoja: ”Ateistit muistuttavat meitä kristittyjä siitä, että Jumala on oikeasti tuntematon.”

 

SEN:n Opillisten kysymysten jaoston järjestämä seminaari Usko – Tiede – Ateismi toimi loistavana esimerkkinä siitä, miten suuria intohimoja herättävästä aiheesta voidaan keskustella rakentavasti ja hyvässä hengessä. Tarvitaan vain hyvää tahtoa, keskinäistä kunnioitusta, avoimuutta kertoa, halu kuunnella ja ymmärtää toista sekä tietenkin sellainen järjestävä taho, joka voi tällaiset puitteet tarjota. Esko Valtaojan ja erään häntä edeltäneen sanoin, hedelmistään puu tunnetaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.